Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kdy se protivíme Bohu

23. 11. 2013

Jiří Vacek

Ježíš nám dal jasná pravidla a poučení, jak se máme chovat ke svým bližním, což platí zejména o našem chování v duchovním společenství. Nejen o chování, hlavně o našem smýšlení o nich.

Nejdůležitější z nich je přikázání lásky k bližním i k nám samým. Kdo nemiluje své bližní, v tom není ani Bůh, protože Bůh je láska.

Stále bychom měli mít při našem jednání s našimi bližními na paměti tato poučení:

Poučení o břevnu v našem oku a třísce v oku bližních.

Kdo jsi sám bez viny, prvý hoď kamenem!

Nesuď, abys nebyl souzen!

Odpustit našim bližním musíme i 77krát neboli vždy. „Odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům“, platí vždy společně a nedílně.

Nalomenou třtinu nedolomíš.

Milovat máme i své nepřátele.

Ať slunce nezapadá nad vaším hněvem!

Nepovyšuj se, abys nebyl ponížen!

Blahoslavení tvůrcové pokoje a tiší.

Jak jasné, jak jednoduché, a přece stále nedbáme. Raději prosedíme hodiny v meditaci denně, než bychom se začali řídit tím, co nám radí Ježíš a všichni další mistři. Pak se nedivme, že nám meditace nepřináší nic z toho, co si slibujeme. Prostě ani nemůže.

Pak ani společenství nemůže plnit to, co je jeho smyslem: vzájemnou podporu v našem úsilí a obcování ve světle.

Porušováním těchto pravidel se dopouštíme smrtelných hříchů, a to jak proti sobě, tak i proti těm, se kterými společně meditujeme. Smrtelných ve smyslu pro náš duchovní život, a navíc si vytváříme zlý osud. Když se jich dopouštíme, proviňujeme se nenávistí nebo neláskou, hněvem a pýchou. Tím vytváříme skutečné energie zla, které nám podle zákona příčiny a následku přinášejí zpět přesně to, co jsme do nich vložili: zlo.

Ztrácíme pomoc neboli milost boží a zvyšujeme moc zla nad námi.