Jdi na obsah Jdi na menu
 


Moudré rady hledajícím

31. 7. 2011

Rigdzin Džigme Lingpa

Nepociťujte uspokojení, když jste chvíli zůstali v ústraní či prováděli jen nějaké praxe přístupu a završení, pár modliteb nebo jednu či dvě dobré práce. Slibte si praktikovat tak dlouho, dokud budete naživu, a rozhodněte se pokračovat ve svém úsilí se stálou silou velké řeky, dokud nedosáhnete dokonalého budhovství.

Nejvyšší bytosti minulosti řekli, že máme praktikovat, jako když se pase hladový jak, který když vytrhává jeden trs trávy, se očima již dívá na další. Stejně si i vy řekněte, že až dokončíte jednu praxi dharmy, že začnete s tou či onou praxí novou.

Snažte se vyvíjet větší a větší úsilí každým dnem, po celý čas, bez toho, abyste nechali své tělo, řeč a mysl upadnout do lenosti či se byť jen na chvilku oddělit od dharmy.

 

Rigdzin Džigme Lingpa řekl:

Praktikovat s větší houževnatostí, čím více se blížíme smrti, je známkou praktika dharmy, jenž nebyl chycen mrazem. (Mráz, který ničí plody naší úrody, symbolizuje překážky, které nás oddalují od dosažení našeho cíle).

Dokud nedosáhnete dokonalého budhovství, budete stále mít minulé činy a tendence, které je třeba odstranit, a budete potřebovat dosahovat stále většího množství duchovních kvalit. Takže, neupadejte do lhostejné a sporadické praxe. Praktikujte usilovně dharmu z hloubky svého srdce bez pocitu, že jste toho již udělali dost.

Obecně řečeno, to, jestli dosáhnete budhovství či nikoliv, závisí výhradně na vašem úsilí. Takže vynaložte veškerou snahu, abyste praktikovali tři druhy usilovnosti (usilovnost jako brnění, usilovnost v činech a nezastavitelná usilovnost; jedna ze šesti paramit). Někdo z výjimečnou inteligencí, ale jen malým úsilím, bude jen nízkým praktikem. Ale někdo s malou inteligencí a neobyčejným úsilím se stane nejvyšším praktikujícím. Bez usilovnosti se všechny ostatní dobré vlastnosti stávají zbytečnými.

 

Vševědoucí Džigme Lingpa řekl:

Žádná inteligence, žádná moc,

žádné bohatství či síla nemůže pomoci

tomu, kdo neusiluje.

ten, je podoben převozníkovi, jehož loď

má vše kromě vesel.