Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nevezmeš jméno boží nadarmo!

16. 12. 2015

Jiří Vacek

Tak zní jedno z hlavních přikázání. Braní jména božího nadarmo má dvě složky: zevní a vnitřní, duchovní.

Zevně se jedná o neúctu k Bohu obecně a nevhodného až urážlivého používání různých jmen božích.

Vnitřní význam přikázání je mnohem hlubší. Co je pravé a nejvyšší, ještě vyslovitelné jméno boží? Židé je měli v takové úctě, že je nesměli ani napsat ani vyslovit. Snad proto, že toto jméno boží vystihuje samu boží podstatu. Je-li vysloveno nebo napsáno, přestává být božské, ale je jen božím stvořeným projevem. Sám Bůh je nestvořený.

Toto tajemné jméno boží prozradil Mojžíšovi sám Bůh: „Já jsem ten, který jsem. Já jsem je jméno mé!“

Já jsem, vědomí Já jsem je pravé boží jméno, protože vystihuje boží podstatu, vědomí Já jsem. Proto se také říká, že toto jméno a Bůh jsou jedno: Bůh je vědomí Já jsem.

Nyní již je jasnější, proč toto jméno boží nemáme brát nadarmo neboli používat je jako označení čehokoliv jiného, než je Bůh sám, vědomí Já jsem. Vždy, když je vyslovujeme nebo na ně myslíme, máme si připomínat: Bůh je vědomí Já jsem. Kdykoliv „Já jsem“ použijeme pro něco jiného než pro božské vědomí, používáme je nadarmo.

Já jsem není ani naše tělo nebo mysl, ale Bůh. Kdykoliv mluvíme o sobě jako: „já jsem udělal to či ono, já jsem myslel“ a podobně, ztotožňujeme božské vědomí Já jsem s naším tělem, myslí neboli s egem a proto je používáme nesprávně. Ztotožňujeme nebo zaměňujeme vědomí Já jsem s tělem a myslí, kterými není.

To je velká nevědomost, která nás stále více a více znesvobodňuje.

Vyslovujme proto nahlas nebo lépe v mysli „Já jsem vědomí Já jsem“ s plným soustředěním na duchovní význam těchto slov. Vzývejme takto Boha neustálou modlitbou, mantrou: „Já jsem vědomí Já jsem“ s velkou touhou po přímém uvědomění Boha jako vědomí Já jsem.

Vzývejte Boha touto modlitbou: „Já jsem vědomí Já jsem“. Budeme-li dostatečně zapálení v touze po poznání Boha, vědomí Já jsem, určitě se nám i takto projeví jako život náš i božský, protože platí: „Já jsem, vědomí Já jsem, je život“. Žijeme takto stále tímto vědomím. Vše, co je nutné, je tuto pravdu pochopit a přímo beze slov a myšlení si uvědomit.

Nejlepší je, co nás učí bible: „Buď tich (svou myslí) a věz, uvědom si, že Já jsem je Bůh“.

Modlitbu, mantru „Já jsem vědomí Já jsem“ můžeme použít i v průběhu hledání vědomí Já jsem pro jeho prohloubení, když naše soustředění ochabuje. Můžeme opakovat krátce „Já jsem, Já jsem“, ale nikdy mechanicky. Vždy s vědomím, že voláme Boha v touze po něm a v lásce k němu.

V průběhu dne, když ztratíme zaměření pozornosti na vědomí Já jsem, se pomocí mantry „Já jsem, Já jsem“ do soustředění na vědomí Já jsem vracíme.

„Já jsem vědomí Já jsem“, je nejvyšší a nejmocnější ze všech manter, protože ve smyslu, jak bylo vysvětleno, je nejvýstižnější jméno boží. Prozrazuje nám podstatu boží.

Proto můžeme říci: „Já jsem cesta, Pravda, láska, dveře, konec i začátek všeho, ale na prvém místě Já jsem vědomí Já jsem“.