Jdi na obsah Jdi na menu
 


O Já jsem

10. 4. 2020

Jiří Vacek

Tak jako jsme ve stavu nevědomosti ztotožnění s tělem a myslí, kterými nejsme, tak ve stavu poznání jsme ztotožněni s vědomím Já jsem, kterým jsme.

Otázka „Kdo jsem, co jest mé Já“, není návodem k přemýšlení o tom, co jsme, ale k obrácení pozornosti vědomí Já jsem na ně samé a tím i k jeho uvědomění jako naší podstaty. Poznání je stav vědomí, ve kterém si uvědomujeme, že jsme vědomí.

Jen sebe si vědomé bytí je pravé bytí, vědomí Já jsem.

Jsem to, co ví, že jsem, vědomí Já jsem.

Jen sebe si vědomé bytí je pravé bytí.

Ve vědomí Já jsem v nás září nestvořené, neomezené vědomí Já jsem.

Uvědoměním si zdroje vědomí Já jsem v nás se vracíme k absolutnímu nestvořenému a neomezenému vědomí Já jsem.

Zdrojem relativního vědomého bytí Já jsem je sebe si vědomá, nestvořená a neomezená Skutečnost, Bůh Já jsem.

Nemáme vědomí Já jsem, ale jsme sebe si vědomé vědomí Já jsem.

Podstata Vědomí je sebe si vědomé bytí Já jsem.

Absolutní, sebe si vědomé nestvořené a neomezené bytí je zdrojem všeho, co existuje v čase a v prostoru. Základní Pravdou je nestvořené sebe si vědomé absolutní bytí Já jsem.

Bůh je zdrojem veškeré stvořené existence. Proto je řečeno: Já jsem Pravda, láska, cesta, dveře a vše, co je stvořené.

Nestvořené se projevuje ve stvoření jako Zdroj a stvořitel všeho stvořeného.

Stvoření může existovat jen v nestvořeném vědomí Já jsem, tvoří jeho součást.

Proto platí: Já jsem, naše vědomí Já jsem, jsou dveře do království nebeského i cesta k němu.

Naše cesta – praxe, spočívá v uvědomování si vědomí Já jsem, kterým jsme a v uvědomování si, že jeho zdrojem – Stvořitelem, je absolutní nestvořené Já jsem.

V neomezeném prostoru absolutního vědomí si uvědomujeme záři vědomí Já jsem, která v nitru tryská a uděluje nám sebe si vědomou existenci, sebe si vědomé bytí. V souladu s tím vzniká i vše stvořené, které se nachází ve vědomí a také vše proniká.

Tak stvořené i nestvořené jsou jednotou absolutního vědomí Já jsem a jeho stvoření. Vše, co existuje, existuje ve vědomí, ze kterého i vzniká a v čem existuje.

Osobní vědomí Já jsem se sjednocuje s absolutním Já jsem v tvořivé činnosti síly vědomí Já jsem.

To je ve zkratce praxe dosažení jednoty átman s brahman, výstup k Otci. Je pokračováním poznání našeho pravého Já, vědomí Já jsem. Jeho dosažením stezka nekončí, ale pokračuje k poznání našeho stvořitele, absolutního vědomí Já jsem. Cílem je Ježíšův Otec, Bůh, absolutno, které jsou větší než naše pravé Já, átman, osobní vědomí Já jsem.