Jdi na obsah Jdi na menu
 


O pravé záchraně světa

20. 1. 2023

Jiří Vacek

Pokud si někdo myslí, že všemocný Bůh, který je sama nejvyšší láska, dobro a spravedlnost, dopouští, aby ve světě panovala nespravedlnost, aby někdo trpěl nespravedlivě, pak možná věří v Boha, ale nikoliv Bohu. Nedůvěřuje mu.

Když si pak ještě usmyslí, že je na něm, aby svět zachraňoval místo Boha, který se o své stvoření nestará, je to vrchol vzedmutí pýchy ega.

Místo toho, aby takový člověk zachraňoval sebe před svým egem a zlem, které jej odvádí od Boha, zachraňuje jiné. Samozřejmě, že to nečiní tak, jak si Bůh přeje, ale jak si on ve své nevědomosti a zlu myslí.

Ač sám je plně v moci zla a ve stavu nevědomosti o Bohu, nepochybuje o tom, že je oprávněn a schopen svět zachraňovat a lépe než sám Bůh. Vždy ale jen podle svého upadlého rozumu, který není osvícen božím poznáním.

Samozřejmě druhým pomáhat máme, ale jen tak jako milosrdný Samaritán a nikoliv jako samozvaní a často zlí zachránci světa, kteří staví přikázání lásky k bližním výš než přikázání lásky k Bohu.

Hlavně si buďme vědomi, že každý má přesně to, co si zaslouží a že žádná nespravedlnost neexistuje.

Zlí lidé a proto i zlo ve světě existují a ti, kteří se jej dopouštějí, nesou za ně plnou zodpovědnost. Opravdu spravedlivým ublížit však nemohou.

Největší zlo je totiž stav člověka, který ztratil své spojení s Bohem. Zlepšovat svět bez nápravy vztahu každého jedince k Bohu je proto neúčinné a nakonec nemožné.

Jediné trvalé a skutečné dobro je Bůh sám a to nic nenahradí ani nehradit nemůže, i kdybychom zařídili hmotný blahobyt pro všechny lidi na světě. Kdo vidí záchranu světa právě v tom, nevěří v Boha, tím méně Bohu, ale je jen materialista a nic víc.

Kdo chce opravdu zlepšit svět, ať nejprve zlepší svůj vztah k Bohu. Tím poskytne světu největší pomoc, jaká je možná, protože se stane spojencem božím.

Neopouštějme ve svých úvahách o našem světě zásadní pravdu, kterou hlásají všechna náboženství.

Náš svět, jako vše stvořené, je dílem božím. Nenachází se však v Bohu, ale ve stavu od Boha odpadlém, a proto v něm má velkou moc zlo. To do něho vnáší sám člověk. Slovy Starého zákona: „Skrze tebe je proklet tento svět.“

Jediná účinná pomoc světu je jeho navrácení Bohu. To však musí provést každý sám za sebe tak, že se k Bohu vrátí nejprve plně on sám.

To lze jediným způsobem. Vydat se na cestu k Bohu svým nitrem, což je mystika, jóga, buddhismus a stezky podobné.

Čím víc se touto cestou k Bohu přiblíží, tím víc prospěje sobě i celému světu. Ne ze sebe, ale z Boha.