Jdi na obsah Jdi na menu
 


O pravidlech a organizaci

12. 4. 2009

Jiří Vacek

Duchovní skupiny se na celém světě nějak organizují a zavádějí pro své členy určitá pravidla. Ta nutně omezují v určité míře svobodu jejich členů. Ti se jí vzdávají a získávají za to velkou duchovní, ale často i zevní pomoc a ochranu. O přínosu dobrého duchovního společenství pro jeho členy se rozepisuji  opakovaně jinde.

Řád a pravidla těchto společenství mohou být různá, více či méně přísná. Nikdy by však neměly být samoúčelná, ale vždy vybrány tak, aby přinášely nejvyšší prospěch všem.

Bez určitého řádu a pravidel se neobejde žádné společenství například sportovních klubů, pokud v nich nemá panovat chaos a libovůle.

To platí plně i o duchovních společenství. Například i o našich seminářích. Pokud mají poskytovat dobré podmínky pro duchovní praxi, účastníci se musí ukáznit a omezit svou svobodu zejména tak, aby nerušili praxi, ale ani odpočinek druhých.

Je nesmírně udivující, že pro některé hledající jsou tyto samozřejmé požadavky buď neznámé nebo je nejsou schopni ani ochotni plnit. Prosazují svou svobodu nejen na úkor druhých, ale škodí tím sami sobě.

Někteří soudí, že naše společenství je přeorganizované, ač poskytuje někdy až příliš velké pole pro duchovní nekázeň.