Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravda v kostce

17. 5. 2024

Jiří Vacek

Existuje pouze jedna jediná absolutní Skutečnost nezávislá na čase a prostoru.

Je sebe si vědomým vědomím, bytím, láskou, tvořivou silou, energií a inteligencí.

Existuje mimo čas i prostor jako neprojev i projevení v čase a v prostoru.

Absolutní vědomí propůjčuje vědomí i život stvořeným bytostem.

Absolutní bytí propůjčuje bytí všemu stvořenému.

Stvoření začíná přivrácením vědomí ke stvořenému a končí jeho odvrácením.

Žijeme pouze vědomím a ve vědomí.

Vědomí je vše.

Vědomí je nepřetržité zde a teď a proto je všude a ve všem i za tím vším.

Jedno jediné vědomí se projevuje ve všech bytostech: udílí jim vědomý život i existenci.

Být vším a ve všem neznamená být všemi předměty a bytostmi, ale být sjednocen s jedinou Skutečností, která je vším a vše v ní a skrze ni existuje.

To, co si vše uvědomuje, je prvotní, co si uvědomujeme, je druhotné.

Vědomí, sama jeho existence a stav, jsou prvotní příčinou, která ovládá vše uvědomované.

Není jiná jednota než vědomí Já jsem.