Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vřava skončila

11. 7. 2013

Jiří Vacek

červen 2013

To, co propuklo kolem podzimní Morávky 2013, nebylo nic jiného než vřava neřízených a neovládaných myslí a ztráta postoje sebe si vědomého pozorovatele. Veškerá duchovnost byla odvrhnuta stranou a všichni se pustili do boje za spravedlnost, samozřejmě tu svou.

City nepřátelství a pýcha vlastní neomylnosti měly proto volný průchod, ač jsou smrtelnými hříchy. Taková pravda a spravedlnost nemají s naší cestou a skutečnou spravedlností vůbec nic společného, ale jsou jejím opakem, nespravedlností.

Spravedlivý je ten, kdo dává Bohu, co jeho jest a nevyvolává rozmíšky mezi těmi, se kterými má v lásce spolupracovat a blížit se k Bohu.

Byl jsem z toho smutný i ohromen zároveň. Opět se potvrdila moje dlouholetá zkušenost: „Od duchoborců lze očekávat to nejhorší“. Někteří se chovali podobně jako fandové Sparty; bez jakékoliv stopy duchovnosti.

Pak se objevily známky zlepšení. Nesmírně mě potěšila SMS, kterou jsem dostal:

 

SMS, 27.6.13

Modlím se za klid společenství, jehož jsem i já součástí – žije mými skutky, mým rozlišováním. Proto ať svými činy sloužím dobru, ne zlu. Buď vůle Tvá, ne má. Pokoj a zdraví Vám, mistře. Bůh s námi všemi. Jirka Černý

 

Jirkův postoj mě udělal nesmírnou radost. Vnesl do vřavy ten jedině správný postoj. Ano, přesně to potřebujeme všichni a nikoliv projevy nepřátelství a pýchy, která nemůže ani připustit, že se někdy může mýlit, natož, aby se vůbec přiznala k omylu. Po mém vysvětlení se objevily i omluvy. To je dobré, moc dobré, ale lépe je jednat tak, abychom se omlouvat vůbec nemuseli: držet pozorovatele, rozlišovat a rozpouštět negace při jejich samém vzniku. Mnozí dělají pravý opak: ztotožní se s nimi a bojují za ně, jako by šlo o život. Ve skutečnosti právě tímto způsobem ztrácejí svůj pravý duchovní život a přímo posilují síly zla, které je takto ovládají.

Omlouvat se je sice hezké, ale to, co si musela vytrpět Pavla G., žádná omluva nespraví, protože to nemůže vzít zpět. Zachránila letní seminář na Morávce, protože Leošek nemohl pro svůj špatný zdravotní stav seminář zabezpečit. Dokonce nebyl ani schopen se na něj přijet alespoň podívat. Místo vděku se dočkala zlé odplaty. To je vysvědčení velkého duchovního selhání všech, kteří se takto zachovali.

Nakonec se druhý turnus podzimní Morávky bude konat a to jedině proto, že se jej Pavla rozhodla organizačně ujmout a Jirka s Evou slíbili, že se jej zúčastní. Já se zúčastním tak, jak mě mé tělo, staré 82 let a nemocné, dovolí.

Ať budu nebo nebudu tělesně přítomen, duchovní úroveň a správné vedení je zajištěno mými nejbližšími přáteli.

Všichni bychom si měli z oné vřavy vzít důrazné poučení. Právě takto útočí síly zla na ty, kteří se chtějí vymanit z jejich moci. Je proto povinností každého je prohlédnout a odmítnout a nikoliv je rozvíjet pod pláštíkem nepravé spravedlnosti. Každý, kdo tak neučiní, stává se, jedno že nevědomě, spojencem zla a škodí sobě i celé skupině a všem jejím členům.