Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z nauky

28. 5. 2008

Jiří Vacek

Ten, kdo nás učí obracet se ke světu a do světa, učí lokavičáru a nikoliv átmavičáru. Není vůdce, ale svůdce, svádí nás z cesty k Bohu v Bohu v nás.

Svět nemá žádné problémy, ale lidé mají problémy se světem. Problémy světa jsou problémy bytostí, které jej obývají. Pokud si tyto své problémy sami se sebou vyřeší, všechny problémy světa zmizí a dokonce i sám svět.

Čím má člověk větší svobodu, tím má i větší zodpovědnost za sebe a za své počínání a myšlení.

Teprve stokrát opakovanou pravdu lidé přijmou za pravdu.

Vědomí se poznává, tj. uvědomuje opět pouze vědomím. Mistr je vědomí, proto opět jen mistr může poznat vědomí – mistra.

Dvojnost ani utrpení není koncept, ale zkušenost jedince, která má svou moc, jíž jej ovládá. Tmu slepce neodstraní tvrzení o konceptu tmy i když žije v denním světle.

Jednota, advaita, není myšlenka, ale přímá zkušenost nejvyšší Skutečnosti.

Zevní zlo získává svou moc nad námi skrze naše vlastní, vnitřní zlo.

Zevní zlo se nás zmocňuje skrze naše vlastní zlo vnitřní.

Boj se zlem začíná s tím, které chováme v sobě.

Naše vlastní vnitřní zlo se projevuje jako zlo zevní, kterým trpíme.

V boji zla s dobrem nelze stát stranou. Buď jsme na straně zla nebo dobra.

Boží vůli zná nejlépe Bůh sám. Nechme jej proto ji konat.

Chtít konat ve světě boží vůli je velmi nebezpečné. Kdo nezná Boha dobře, prosazuje svou vůli, kterou vydává za boží.

Nechtějme příliš konat boží vůli. Postačí, necháme-li vůli boží konat.

„Buď vůle tvá“ ani odevzdanost neznamená pasivitu ani ztrátu vůle, ale vůli, aby se mohla dít a děla vůle boží.

Bible říká: „Zvrácenému jsem zvráceným Bohem“. Pro zlého člověka je i Bůh zlý a zlem a toho se drží.

Kdybychom místo uctívání správného Boha raději učili správně uctívat Boha, hned by bylo na světě mnohem lépe.

Potřebujeme nejen poznání Ducha svatého, ale i božskou sílu, abychom s ním dokázali žít v souladu.

Bůh není osoba, ale ti, kteří jej v sobě poznali, jej mohou, v míře dané jejich sjednocením s ním, projevovat.

My máme patřit Bohu, nikoliv Bůh nám.

Když nemáme tělo, neexistuje ani svět. Naším světem je naše tělo.

Kdo pozná sebe, pozná Boha. Kdo pozná Boha, pozná sebe. Bůh i naše pravé Já jsou téže podstaty.

Pravá odevzdanost spočívá ve vědomém soustředění na Boha v jeho vědomí Já jsem a šakti, které necháváme v sobě i ve svém světě volně a bez zábran působit. Právě toto je pravá modlitba: „Buď vůle tvá – všude a ve všem“.

Ego, tělo a svět jsou klamem, což neznamená, že neexistují, ale že nás klamou. Základní příčinou, proč nás udržují ve svém klamu, je ego samo.