Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zneužívání duchovních darů

12. 8. 2023

Jiří Vacek

Musíme dát dobrý pozor, aby se ani duchovní léčení nestalo měněním místy čočky za prvorozenství Ducha.

Snaha o zlepšení našich zevních záležitostí včetně tělesného zdraví pomocí duchovních prostředků se nesmí dostat na prvé místo našich tužeb a snah. Tam patří jedině sám Bůh.

Je paradoxem, že pokud se tak stane, tak v dlouhodobém pohledu ztratíme zevně i vnitřně.

Pravda, že jediné opravdové dobro je pouze Bůh, platí i zde. Proto přesvědčení – nejprve musí mít lidé plné žaludky, aby se mohli věnovat Bohu, je ďáblovou lží. Jednání v tomto duchu nepřináší ani zevní ani duchovní prospěch. Chceme-li opravdu plné žaludky, pak je můžeme získat pouze od Boha a od nikoho jiného. Nejméně pak od Hitlera či Stalina a jim podobných, i když nosí kněžské nebo sanjasinské roucho.

Pokud učí někdo něco jiného, byť i ve jménu Ježíše a jeho lásky k bližním, pak hlásá Stalina a nikoliv Ježíše. Dějiny všech dob a všech národů nás nepřetržitě učí právě toto včetně toho, kam takové snahy vedou.

Zázračné síly, které někdy přicházejí nehledány, jsou proto velkým pokušením. Snadno mohou přispět k vytvoření duchovního ega. Navíc tudy stezka nevede, neboť tyto síly nejsou známkou pravé duchovnosti. Pokud se je již rozhodneme v nějakém případě po zralé úvaze využít, musí se tak dít v souladu se všemi duchovními pravidly.

Posláním mistra není léčit těla, ale duše lidí a vést je k Bohu. Neměl by proto být léčitelem. Plýtvá tak jen silou, kterou by měl vynakládat na pomoc hledajícím na cestě. Navíc jeho pověst léčitele k němu přiláká mnoho lidí, kteří jsou zcela světští, o Boha nestojí, ale pečují pouze o své tělo. Předpoklad, že je uzdravení přivede na stezku, se téměř nikdy nenaplňuje, jak ukazují i evangelia.

Jelikož hmotné tělo a jeho nemoci jsou nástroji naší karmy, léčitel uzdravováním odpouští lidem jejich hříchy, aniž by se o to nějak vnitřně zasloužili, činili pokání a obrátili se k Bohu.

Z hlediska duchovního tak lidem spíše škodí než prospívá. Proto jsou také opravdová uzdravení tak řídká. Jsou-li léčitelé pronásledování, pak je to proto, že svým počínáním vlastně maří výkon vesmírné spravedlnosti – karmy. Takové počínání vyžaduje velkou zodpovědnost. Ten, kdo tak činí, má počítat s tím, že léčení a vyléčení jako zásah do karmy nutně musí vyvolat zpětný odraz. Pokud jej není schopen rozpustit, postihne jeho.

I pro ně proto by mělo platit Mahárišiho: „Do záležitostí světa máme zasahovat, jak nejméně je možné“ i „mudrc netruchlí ani nad mrtvými ani nad živými“.

Předpoklad, že léčitelé jsou duchovně vyspělí jedinci, není často naplněn. Naopak jsou často pravé duchovnosti nepřátelští a v tomto duchu také jednají.

O této pravdě jsem se vícekrát přesvědčil na našich setkáních. Mnozí léčitelé je rádi vyhledávali, ale nikoliv proto, aby se duchovně prohloubili, ale aby na nich ulovili své stoupence a přímo i zákazníky.

Za odměnu se o našich meditacích pak vyjadřovali, že je na nich mnoho zlých energií, že naše stezka není dobrá a podobně. Tím plně ukázali, kam patří, když takto znevažují stezku átmavičáry Ramany Mahárišiho.

O duchovnosti léčitelů mnoho vypovídá i jejich vztah k penězům. I když je pravda: „Hoden jest zajisté dělník své mzdy“, kde je z léčitelství výdělečný podnik a velké reklamy kolem, byl bych vždy velmi opatrný.

Žádný léčitel není rozhodně Bůh, nemá větší moc než On a také proto nemůže účinně působit v rozporu se zákony tohoto světa a boží vůlí. Nejvyšším léčitelem je sám Bůh a správný léčitel by měl i v tomto duchu léčit.

Tím bychom se měli řídit i my, když hledáme vyléčení. Bez Boha není možné. Nezapomínejme, že nejmocnější a také nejvyšší zázračnou silou je moc ryzího vědomí Já jsem. Proto bychom měli na prvém místě usilovat o ni a vědomě ji používat a s ní pracovat. O jejím působení a moci mě často přesvědčují přátelé. Opakovaně mně říkají, že se jim často uleví v nemoci nebo jejich záležitosti se příznivě urovnají po pouhém telefonickém rozhovoru se mnou. Tím, jak jejich obtíže vstoupí do vědomí Já jsem, tak počne působit i moc vědomí Já jsem a přináší pomoc a úlevu.

To platí v prvé řadě o těch, kteří ke mně chovají prosté lidské přátelské postoje. Ti chytří nebo ti, kteří jen berou bez vděčnosti a oplátky, se sami z této moci vylučují.

Právě o vědomí a jeho moci platí, že kdo je dosáhne, dostane vše ostatní přidáno. Opravdu moudří lidé se chovají s tím v souladu.