Jdi na obsah Jdi na menu
 


3. Cíl našich meditačních seminářů

16. 9. 2015

Jiří Vacek

Cílem našich týdenních meditačních setkání je umožnit hledajícím uvědomit si – dříve se říkalo méně správně realizovat – své pravé Já, které je soupodstatné s Bohem, jak nás učí i Ježíš: „Otec a Já jsme jedno, ale Otec je větší než Já“.

Této mediaci se v bibli říká vzývání božího jména Já jsem, v Indii átmavičára. Oba pojmy jsou synonyma. Na naší stezce se řídíme radou mudrce Ramana Mahárišiho, že nejsnazší způsob hledání Sebe je s využitím pozorovatele, pozorujícího vědomí, kterým všichni stále jsme, ale nevědomě.

Pozorovatele, jeho důležitost znají i křesťané. Je symbolizován jedním božím okem, které je obklopeno svatozáří. S tímto jeho zpodobněním se setkáme v mnoha kostelech. Symbolizuje jeho božské vlastnosti.

V našich meditacích se vytrvale snažíme uvědomit se jako tento pozorovatel a na základě tohoto uvědomění si uvědomit základ pozorovatele, jímž je vědomí Já jsem.

Proto neustále jak v klidových meditacích, tak ve všech činnostech včetně duševních, obracíme pozornost na pozorující vědomí v nás, kterým již jsme a tak si je snažíme uvědomit.

Součást naší stezky tvoří i vnitřní pránájáma, což je vědomé dýchání božské životní síly v nás, která nás čistí od pokleslých energií a spojuje s Bohem v jeho aspektu tvořivé moci. Ale i při cvičení vnitřní pránájámy, která je soustředěním na Boha v aspektu moci, se udržujeme ve vědomí pozorovatele.

Nalezení našeho pravého božského Já, pro které platí ono biblické nezrušitelné: „Pravím vám, bohové jste“, předpokládá očistu naší mysli od všeho, co je s Bohem v rozporu. Zejména musíme přestat chovat všechny zlé city, jako je nenávist a další, dodržovat přikázání lásky k Bohu, k našim bližním a – co je stejně důležité – i k nám samým. Proto trvale rozlišujeme vše, co do naší mysli vchází a odmítáme a rozpouštíme vše, co nás Bohu vzdaluje a tím maří naše úsilí.

Seminář poskytuje ideální příležitost pro dosažení poznání Sebe, které je, jak Ježíš říká, dveřmi do nebeského království.

Zevní zabezpečení hledajících na semináři poskytuje možnost věnovat se plně dosažení poznání. Hledající má také vše potřebné k dosažení tohoto cíle:

1) Jasný návod k praxi, který je obsažen například v Královské józe a je na semináři postupně učen v návodech na provádění meditace.

2) Duchovní společnost hledajících.

3) Pomoc těch, kteří poznání Sebe dosáhli.

Za více než 20 let, co semináře pořádáme, mnozí jeho účastníci skutečně poznání Sebe dosáhli a z některých se stali i dnešní učitelé a mají vlastní skupiny. Lepší doporučení pro účast na semináři neexistuje.

Plně vyhovuje základnímu požadavku: „Podle skutků poznáte je“ nebo „strom se pozná podle ovoce, které nese“.

Našich seminářů se mohou zúčastnit všichni upřímní hledající bez rozdílů přesvědčení a náboženství, pokud opravdu touží po poznání Sebe – Boha v nás.