Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jóga – cesta k novému životu?

8. 11. 2007

Jiří Vacek

Když něco napíši, často se mně vzápětí jako „náhodou“ dostane do rukou potvrzení mých názorů. Jen jsem rozebral názory a skutky M. Tomáše a jemu věrných ve vztahu k církevnímu křesťanství, druhý den mně Petr Skružný přinesl výše uvedenou brožurku. Kdo ji vydal? Nikdo jiný, než Brněnská tisková misie, křesťanská ekumenická nezisková společnost. Autorka Irena Jírová.

Co se v brožurce o józe dozvíme? Autorka prý 15 let cvičila jógu. Jelikož jí neposkytla radost, tak poslechla přítelkyni, že ji nalezne v křesťanském shromáždění. Co zjistila? Cituji.

Chtěla jsem se o tom přesvědčit. Šla jsem s přítelkyní na křesťanské shromáždění. Dověděla jsem se, že Bůh nabízí každému člověku záchranu v jeho Synu Ježíši Kristu, který zemřel za naše hříchy. Každý, kdo přijme Pána Ježíše jako svého osobního Spasitele (Zachránce), nalezne pokoj s Bohem a zároveň smysluplný život. Ježíš o sobě říká: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne“. (Bible, Jan 14, 6)

Pochopila jsem, že ostatní cesty a filosofie vedou k zahynutí a odvádějí člověka od Boha. Nemohou dát do srdce pokoj a usmíření s Bohem i lidmi. V józe se člověk snaží sám najít cestu k Bohu. Usiluje o vysvobození duše od nekonečného koloběhu převtělování a o její spojení s jakýmsi kosmicko-božským vědomím. V Bibli nám samotný živý Bůh, náš Stvořitel, ukazuje JEDINOU cestu k němu. Není třeba žádného zvláštního snažení a pachtění se po vlastní dokonalostí. Spasení je mimo zásluhy člověka, Bůh je nabízí v Ježíši Kristu. Pouhou vírou v něho jsme vykoupeni. Na tuto nabídku musíme odpovědět ještě na tomto světě.

Jóga slibuje zdraví, řešení stresových situací, nastolení duchovní i duševní harmonie. Na začátku procvičuje hathajóga pohybový systém, skutečně působí zlepšení fyzické kondice, a tím i psychického stavu. Není to však v žádném případě pouze nevinná, zdraví podporující gymnastika. Kdo si to myslí, bude oklamán.

Bylo prokázáno, že duševní cvičení spojené s jógou je nebezpečné; lidé se nestávají šťastnějšími, ale po čase propadají depresím. Může dojít i k psychickým poruchám. Tělesné cviky a meditace jsou nerozlučně spjaty s duchovním světem. Meditací, která se často podobá transu, vstupujeme na těžko ověřitelné území, kdy je zasažen samotný duch člověka. Německý učenec Lotz o takové meditaci napsal: „Člověk, který se otevírá – ne však pro Boha – padne za oběť démonizmu“. Jóga se tedy v konečné fázi nedá odloučit od okultizmu; člověk se v meditaci může stát médiem, aniž to tuší“. (konec výňatku)

Tak to je ten křesťanský ekumenismus, kteří mnozí pošetile chápou jako přátelství k mimokřesťanské duchovnosti. Nic takového neexistuje. Stále pro pravé křesťany platí výjimečnost Ježíšova, není spásy mimo křesťanství a vše ostatní je blud a kacířství, které škodí duši.

Společnost pro studium sekt je společností křesťanů, kteří sdílí výše uvedená přesvědčení, ke kterému se veřejně nehlásí, ale svými skutky je vyznávají. Vše mimokřesťanské je předem odsouzeno pod pláštíkem společenského zájmu. Ten  jen maskuje křesťanskou nesnášenlivost a nic víc.

Když katolický kněz slouží z přátelství k E. Tomášovi mši, slouží jí jako pravověrný katolík z přesvědčením, že pomáhá k záchraně jeho duše, jak mu velí katolická doktrína: jóga je blud…

Pro avatary je charakteristické, že si s těmito popírači a nepřáteli jógy spojují proti nám, kteří se k józe hlásíme. Avatáři proti činnosti Společnosti, která je zaměřena i proti józe, nejen neprotestují a neodhalují její skutečný účel, ale spojují se s ní a v její činnosti ji podporují. Dokazují tím, kam patří: k nepřátelům jógy. Také jim poskytují proti józe dobré argumenty typu: „Vidíte ty jogíny. Nakonec duši jejich význačného učitele musí zachraňovat katolický kněz“. Lepší argument proti józe by sami nevymysleli.

To jsou fakta, která mluví sama za sebe. Možná, že se jednou dočkáme toho, že M. Tomáš se také přidá k podobnému křesťanskému shromáždění a dokonce napíše něco o tom, jak je jóga škodlivá. Svou dosavadní činností a skutky již pověst jógy a jogínů poškodil víc než dost.