Jdi na obsah Jdi na menu
 


Opět zločinní pedofilové v katolické církvi

10. 12. 2009

Jiří Vacek

Ve čtvrtek večer 26. 11. jsem se díval na televizní zprávy. Přinášely výsledky šetření o pedofilních zločinech katolických duchovních a vychovatelích, ke kterým docházelo nerušeně od třicátých let minulého století do roku 1990, tedy 60 let nepřetržitě v Irské republice.

Katoličtí kněží a vychovatelé zejména v katolických sirotčincích v tisících zjištěných případech zneužívali sexuelně děti. Jejich představení, ač o těchto zločinech věděli, tyto zločince kryli a ze všech sil bránili v odhalení široce rozšířené pedofilie. V tom jim napomáhali i někteří, opět katoličtí členové státní správy.

Zločiny těchto pedofilů jsou o to odpornější, že se děly na bezbranných sirotcích, kteří se nemohli obrátit o pomoc ke svým rodičům. Nikdo jim dlouho ani nenaslouchal. Ač tato praxe probíhala až do roku 1990, trvalo vyšetřovací komisi 20 let než své závěry, pro odpor katolíků zveřejnila. Tak to dopadá všude tam, kde se moc církve prolíná s mocí státu.

Pedofilie v takovém rozsahu je určitě závažnou událostí celosvětového měřítka. Očekával jsem proto, že se jí budou Lidové noviny v dalších dnech podrobně zabývat. K mému údivu jsem o této události v následujících dnech v Lidových novinách nenalezl ani řádku. Jak se zachoval jiný tisk, nevím.

Je to divné. Zřejmě i v Lidových novinách jsou lidé, kteří si myslí, že o pedofilii v katolické církvi se nemá vědět. Když nás navštíví papež, plní stránky novin kolik dní. Nelichotivé zmínky o Jehovistech či scientologii a o nebezpečí východních sekt jsou časté. Na boj proti nim si křesťané dokonce zřídili pseudovědeckou „Společnost pro studium sekt“. Proč raději nezkoumají dění v církvích. Proč  si myslí, že takové studium je zbytečné?

Tisíce týraných dětí nestojí ani za zmínku. I toto je tvář křesťanství, která o něm vypovídá mnohem víc než jeho nekritické oslavy. Církev, která neomylně svou hlavou učí „Jóga je blud a škodí duši“, si zřejmě myslí, že pedofilie kněží není zas tak hrozná a je správné ji zatajovat a nevydávat provinilce soudům k potrestání.