Jdi na obsah Jdi na menu
 


Toto jsou katolíci?

14. 4. 2011

Jiří Vacek

Níže uvedená SMS přišla jednomu z našich přátel.

SMS, 22. 3. 2011

Drahý synu, s tebou se už bavit nebudu, ale dojedu za Krutinou a Vackem. Víš, co je to brainwashing? Oni patří do kriminálu. Máma

To je názorný příklad, jak si katolíci představují soužití s jinověrci: Poslat je do kriminálu. Právě toto katolíci všude, kde měli i moc, praktikovali. Některým se po tom ještě stýská.

Takto vypadá láska k bližním v podání pravověrné katoličky. Je utvrzovaná samotným vševědoucím papežem: „Jóga je blud a škodí duši“.

Uvědomují si katolíci vůbec, jak urážejí asi miliardu Indů a s nimi lidi, jako je Gándhí nebo R. Thákur, kteří byli také jogíny, kterým je jóga se svou advaitou stejně drahá jako katolíkům jejich víra?

Co by asi řekli, kdyby Indové prohlašovali katolicismus za blud? Jenže právě toto se zásadně příčí učení jógy, jehož součástí je úcta a snášenlivost k jiným náboženstvím.

To je něco, co je katolíkům i mnohým křesťanům naprosto cizí a v této oblasti by se právě od Indů měli učit.

Papežovi věrnými spojenci v tomto tažení jsou křesťanští duchovní včetně evangelíků, sdružení ve „Společnosti pro studium sekt“. Jejich cílem není nic jiného, než šířit pomocí sdělovacích prostředků pomluvy o společenské nebezpečnosti všech duchovních směrů, které nejsou v souladu s církevním křesťanstvím.

Ač jsou pravověrní křesťané a plně sdílejí i papežovo přesvědčení o bludu jógy, maskují se jako vědci – religionisté s veřejným zájmem.

Při tom útočí na jeden základní pilíř opravdu svobodné společnosti, jímž je svoboda osobního přesvědčení. Bezostyšně nám lstivě podstrkují k věření své osobní  dogmatické církevní názory, které vydávají za jedině oprávněné.

Velmi se divím například evangelíkům, že ač sami zažili strašlivé pronásledování od katolíků a byli jimi doslova vyvražďováni, že se v tom s nimi spojují. Asi již zapomněli, co znamená pro jejich život náboženská svoboda, když se snaží ji druhým upřít.

Nejsmutnější je pak počínání Tomášovců. Ač patřili kdysi mezi jogíny, nyní se proti nám spojují přesně s těmi, kteří se chovají v souladu s názorem: „Jóga je blud a škodí duši“. Odmítli se dokonce od tohoto názoru distancovat. Tím skutečně zavrhli jógu.

To, co je skutečně pro demokratickou společnost škodlivé, je obrovské rozšíření pedofílie mezi katolíky, neustálé praní špinavých peněz Vatikánskou  bankou a zákaz používání kondomů, který vede k obrovskému rozšíření smrtelné choroby AIDS v Africe.

Velmi nebezpečná je také snaha katolických politiků zavádět do zákonů jejich vlastní, církevní názory.

Na jedné straně kritizujeme muslimy, že za základ civilního práva berou často právo islámu – šaríju, ale u katolíků v jejich stejné snaze zlo nevidíme.

Ve skutečnosti jde o stejný diktát náboženské nesnášenlivosti jak křesťanské, tak islámské.

Tito bojovníci proti všemu, co není z církevního křesťanství, při prosazování svých cílů vědomě lžou.

Opětovně šíří lživé zprávy například o nezákonném počínání scientologů, které jsou opětovně vyvraceny jako lži. Úplně absurdní je argument, používaný proti nim, že „podnikají“. To, jak se u nás katolíci domáhají majetku, aby mohli sami podnikat, je asi něco jiného. A Vatikánská banka, navíc usvědčovaná z praní špinavých peněz, zřejmě podnikáním není.

Toto lhaní, zamlčování vlastních nezákonitostí a pomluvy všeho nekatolického, jsou velmi promyšlené a nebezpečné. Jejich cílem je prosazovat katolická hlediska bez ohledu na práva těch, kteří smýšlejí jinak.

Ani u toho někteří čeští katolíci nepřestávají a převracejí naše dějiny. Husité byli lupiči a křižáci andělé, když chtěli naši kacířskou zem roznést na pokyn papeže na kopytech svých koní.

Národní obrození neexistovalo, za Habsburků jsme se měli tak dobře, že národ téměř vymřel. Těch přes 200 tisíc padlých Čechů, kteří v 1. světové válce zemřeli pro jejich touhu ovládnout Evropu, padlo „za dobrou věc“.

Katolické školy právě takto vychovávají v protičeském duchu naši mládež.

Aby nedošlo k mýlce: „Onomu dítěti“ je přes 30 let a je vystudovaným vysokoškolákem.

Tento příklad zdaleka není ojedinělý. Rádio Proglas podobné nepřátelské  názory šíří často.

Prohlášením jógy za blud, který škodí duši, neomylnou autoritou církve, je přímým přiznáním k náboženskému rasizmu a náboženské nesnášenlivosti. Současně prozrazuje i základní nevědomost o tom, co jóga je.

Tím se církev vrací do temného středověku a do dob, kdy se považovala za od Boha jediného pověřeného hlasatele pravdy.

Tuto tendenci dnešního vedení katolické církve by si měl každý dobře uvědomit a vyvodit z ní vyplývající důsledky. Jde o skutečné nebezpečí, které ohrožuje každou demokracii.