Jdi na obsah Jdi na menu
 


CD 03 - Duchovní symbolika vánoc a velikonoc

cd_3.jpgZevní význam Vánoc i Velikonoc je téměř všem známý. Opakuje se nám stále, že slavíme fyzické narození Ježíše, který byl Bohem seslán na Zemi, aby spasil všechny, kteří v něj jako ve spasitele uvěří. Události popisované v evangeliích se obyčejně chápou zevně a tělesně. V případě Velikonoc se hovoří o Ježíšově fyzickém ukřižování a zmrtvýchvstání. Pro většinu lidí naší doby jsou však tato dogmata těžko přijatelná. Například si lze položit otázku, jak by Bůh, který je absolutně spravedlivý, mohl zatratit ty, kteří se o Ježíšovi nemohli z principu dozvědět, protože zemřeli před jeho narozením, nebo žili ve vzdálené zemi? A vůbec, proč by zatracoval někoho, kdo se chová eticky, ale pouze neuvěřil v Ježíše jako ve spasitele? Kdyby tomu tak bylo, nechoval by se takový Bůh spíše jako nějaký despotický vládce než jako opravdový Bůh?

Autor zde na základě vlastního duchovního dosažení díky mnohaleté praxi vnitřního duchovního života a také na základě rozsáhlého studia duchovní literatury vysvětluje pravý, vnitřní (duchovní) význam Vánoc a Velikonoc i jejich symboliky. Například pravý význam narození Ježíše je uvědomění si našeho pravého Já, vědomí Já jsem neboli zrození Krista v nás. Události líčené v Bibli jsou často jen skryté poukazy na stavy nebo procesy, kterými člověk prochází na duchovní cestě, nebo na různé duchovní pravdy či zákonitosti. Bibli je třeba chápat podle Ducha, a nikoliv podle litery, jak nás nabádá sám apoštol Pavel. Obě nahrávky vznikly původně jako rozhovor pro Český rozhlas a jsou prokládané pěkným hudebním doprovodem.

 


e-shop