Jdi na obsah Jdi na menu
 


CD 09 - Průvodce meditací na uvědomění si našeho božského Já

cd_9.jpgAutor nás svým slovem vede k uvědomění našeho pravého, božského Já – vědomí Já jsem. Nejedná se však pouze o filosofické pojednání, ale za slovy je veliká duchovní síla pramenící z autorova duchovního dosažení.


 

 

 

Ukázka z nahrávky


Posaď se pohodlně, ale zpříma. Dýchej klidně nosem. Zavři oči a uvolni se. Pozorně naslouchej. Neposlouchej však pouze svou myslí, ale otevři se celý mým slovům. Nech se jimi vést. Prováděj ihned to, co slyšíš, a prožívej své Já, jež je vědomím všeho. Budeš-li dostatečně vnímavý a správně postupovat, můžeš si uvědomit právě teď svou pravou podstatu, své pravé Já, svého božského Ducha.

Vše je vědomí a vědomí je vše. To je veliká a hluboká pravda, ze které se odvíjí vše ostatní. Vědomí je základ všeho. Proto pozoruj vědomí, poznej vědomí, uvědomuj se jako vědomí, přebývej jako vědomí, ztotožni se s vědomím, buď vědomě vědomím, prozkoumej dokonale vědomí, poznej vše jako vědomí, hledej vše ve vědomí. Vědomí je počátek i konec všeho. Je prvotní příčinou i následkem, projevem i neprojevem. Je samo sebe osvěcující světlo poznání. Samozářící slunce – věčné, bez proměny. Sebe si vědomé ve věčné lásce a blaženosti. Projev i neprojev, klid i pohyb, čas i věčnost, vědění i nevědění – vše to, čeho je svědkem i zdrojem, ale jeho samého se nedotýká. Je vždy takové, jaké je – ani projev ani neprojev, ani klid ani pohyb, ani čas ani věčnost, ale blažené, láskou žhnoucí, sebe si vědomé, existující. Uctívej je, klaň se mu, mysli na ně, usiluj o ně, poznávej je, uvědomuj si je, buď jím a buď si jist, že jsi to ty sám.

 


e-shop