Jdi na obsah Jdi na menu
 


CD 11 - Vše je vědomí, vědomí je vše

cd_11.jpgJedná se o pojednání Jiřího Vacka o nejvyšším, nedvojném poznání a o způsobu, jak jej dosáhnout. Dílo bylo rovněž vydáno knižně jako část výboru Vrcholy poznání. Lze ho zařadit k advaitě – nedvojné filosofii. Podle advaity neexistuje dvojnost, ale pouze jedna jediná Skutečnost. Autor v díle vysvětluje, že základem této Skutečnosti i nás samých je ryzí vědomí, které je sebe si vědomé a které se označuje jako vědomí Já jsem (já existuji), a vše existuje v něm. To, že tuto Skutečnost nezakoušíme a žijeme v dualitě – na jedné straně my jako oddělená bytost, ztotožněná s tělem a s výtvory mysli (myšlenkami, city a představami), a na druhé straně svět, je výsledkem naší nevědomosti. Nevědomost však nespočívá pouze v rozumové neznalosti, ale v tom, že neustále obracíme naši pozornost zevně a neuvědomujeme si samo vědomí, ze kterého pozornost vychází. Pak se touto pozorností my – vědomí ztotožňujeme s tím, co nejsme – s tělem a s výtvory mysli, a tak se znesvobodňujeme.

Dílo není pouze rozumovým, filosofickým pojednáním, ale pramení ze žité zkušenosti. Čte autor.

 


Ukázka z díla


Jedinou nevyvratitelnou jistotou, kterou máme, je skutečnost naší vlastní existence: Jsem a vím, že jsem. I samo pochybování dokazuje existenci toho, kdo pochybuje. Vím, že existuji, protože si svou existenci uvědomuji. Jsem, protože si uvědomuji, že jsem. Mám vědomí, uvědomuji si své Já i ne-já, protože jsem sebe si vědomé vědomí, schopnost být si vědom. I to, co popírá svou existenci, musí existovat a být si své existence vědomé, aby ji mohlo popírat. To, co neexistuje, nemůže popírat svou existenci. Vědomí Já jsem, já existuji a jsem si své existence vědom, je proto naší jedinou nevyvratitelnou jistotou. To, co si sebe uvědomuje, je samo vědomí. Jen vědomí může být sebe si vědomé. Jsem sebe si vědomým bytím, sebe si vědomou existencí, mým bytím je sebe si vědomé vědomí. Existuji v ryzím vědomí sama sebe. Mé vědomí je mým bytím, jsem sebe si vědomým vědomím.

 

Z obsahu


  • Vědomí je vše
  • Vědomí je poznání
  • Vědomí je život
  • Vědomí je věčně přítomné
  • Vědomí je moc a síla
  • Vědomí je svět
  • Vědomí Já jsem je pravda

 


e-shop