Jdi na obsah Jdi na menu
 


CD 16 - Podstata úsilí o poznání sebe a vysvobození - 1.díl

cd_16.jpgNa tomto CD autor objasňuje základní zásady a postupy duchovní praxe vedoucí k poznání Sebe, našeho pravého Já – ryzího vědomí Já jsem, kterým jsme, a k vysvobození z koloběhu zrodů v nebožských světech.

 

 

 

Výňatky z CD


Úvodní poznámka:

Tato stať je věnována vědomí a úsilí, které vede přímo k jeho poznání neboli soustředění, meditaci na Já, átmavičáře. Nedílnou součástí této Stezky je i úsilí o správné vedení mysli. Návod k němu, vše podstatné je obsažen ve stati „Vysvobození mysli“ (Pozn.: Tato skripta jsou namluvena též na CD 14). Úspěch v dosažení je dán společným uplatněním jak átmavičáry, obracením pozornosti na Já, tak i ovládáním mysli. Jeden postup podporuje druhý. Zanedbání vlády nad myslí ničí účinky soustředění na Já...

 

... Chceme-li se zbavit ega, dosáhnout poznání Sebe a vysvobození ze zrodů v nebožském světě, nemáme jinou možnost než:

1) Odstranit příčiny, které nás udržují v egu a nebožském světě.

2) Vytvořit příčiny, které vedou k poznání sebe a k vyproštění se ze zrodů v nebožském světě.

Je pravda, že jsme podstatně božští, ale současně i platí, že své božství neznáme, nežijeme, ale jsme plně v moci ega a nebožského světa. Pokud nevyvineme příslušné úsilí, které vede k obnově našeho božského života, zůstaneme v egu a budeme trpět a naše božská podstata nám není vůbec nic platná, protože ji nevyužíváme a nežijeme. Úsilí, které vede k poznání a vysvobození, není nic jiného než duchovní stezka, která rozpouští naši nevědomost a nesvobodu a současně obnovuje naše božství a osvobozuje nás z nebožského života v nebožském světě. To, co udržuje náš život v egu a s ním i nebožském světě, jsou mocné a skutečně trvale působící síly, a nikoliv pouze nesprávné názory. Tyto síly je možné rozpustit pouze správným a vytrvalým úsilím, které se děje v souladu se zákonitostí všeho dění...

 

... Odnaučujeme se myslet na zbytečnosti a hlavně z postoje „jsem tělem a svět je nejvyšší a jedinou hodnotou“. Velkou pozornost je třeba věnovat zlým citům, jako jsou všechny projevy nenávisti, nepřátelství, pýcha, závist, hněv a další. Nepěstujeme je, ale rozpouštíme a opouštíme. Očista od těchto zel je základním požadavkem. Jinak nás přemohou a odvedou ze stezky. Jakákoliv shovívavost k nim se krutě vymstí jak karmicky, tak ztrátou stezky. Stále si uvědomujme moc a sílu nevědomosti, která spočívá v omezení se nás – vědomí na tělo a mysl a v pohlcení světem. Láska k našemu cíli a touha po něm je mocnou a skutečně působící silou, která nám jej přibližuje a nakonec i přináší. Není tak důležité, jak si jej představujeme – může jím být osobní či neosobní Bůh, naše pravé Já, poznání, vysvobození a jim podobné. Podstatné jsou láska a touha a jejich velikost a trvání. Bez nich na stezce mnoho nepořídíme. Zvláště tehdy ne, patří-li někomu či něčemu jinému, pokud jim dáváme přednost. Lásku i touhu lze cvičit a také je musíme cvičit, mají-li být naše výsledky dobré. V opačném případě nic zvláštního nečekejme...

 

Kapitoly


  • Úvodní poznámka
  • Smysl, nutnost a podstata úsilí
  • O důležitosti metodiky a zákonitostí Stezky
  • O duchovním soustředění neboli meditaci
  • Základní stupeň Stezky
  • Přímá stezka

 


e-shop