Jdi na obsah Jdi na menu
 


CD 23 - Vědomí Já, Promluvy a úvahy

cd_23.jpgNamluveno ve spoluautorství s Jiřím Krutinou.

CD obsahuje záznam promluv Mistra na společných meditačních setkáních. Například na stopě 5 jsou promluvy a pokyny k první části (hodině) meditace, která se ve škole Jiřího Vacka provádí při delších (alespoň tříhodinových) meditačních setkáních. Tou je zevní střídavá pránájáma, při které se pomocí řízeného dýchání uklidňuje mysl a po níž následuje meditační postup určený k rozpouštění té části našeho ega, která spočívá ve ztotožňování se – naší bytosti s tělem a omezování se na hranice těla. Jde o koncentraci nebo – jsme-li toho schopni – uvědomování se v centru nad hlavou, pak v centru pod nohama a nakonec v obou těchto centrech současně. Cílem je osvobodit základ naší bytosti – vědomí ze ztotožnění s tělem a omezení na ně, neboli dosáhnout rozlišení se vědomí od těla a přímého prožitku: zde jsem já, vědomí a tělo se nachází pode mnou respektive nade mnou a nakonec ve mně – ve vědomí. Jde tedy o to obrátit náš běžný stav bytí, kdy my – vědomí jsme v těle, ve stav, kdy se prožíváme jako vědomí, ve kterém se nachází naše tělo. V úvodní promluvě hovoří Mistr kromě jiného o důležitosti pokory a rozlišování výtvorů mysli.

Promluvy jsou nabity velkou duchovní silou i moudrostí a jejich poslech vede samovolně k utišení mysli, obrácení do nitra a navozuje meditační stav.

 

Ukázka z CD


Ukázka ze stopy Síly nepřátelské Bohu:

Dobré odpoledne, vážení a milí. Vítám vás na naší meditaci. A jelikož víme, že my sami toho moc nezmůžeme pro své nedostatky a slabost, tak poprosíme o pomoc shůry, abychom měli dostatek síly na naši praxi a dostatek světla k rozlišování mezi dobrem a zlem, mezi spásným a nespásným. A právě tenhle postoj, to vědomí našich omezených sil, je pravá pokora a je pro nás pro všechny nesmírně důležitá. Jsou lidé, kteří říkají, že všechno je milost, a zastírají tím jenom svou lenost, že nechtějí na cestě k Bohu se namáhat. Jiní zase spoléhají jen na sebe, na své úsilí a vlastně spoléhají na ego a tím ho určitým způsobem dokonce posilují, místo aby ho zeslabovali. A samozřejmě, že pokud jdou na tu Stezku z ega, tak nemohou uspět. Takže obojí je nutné – jak úsilí, tak milost, a ta milost, to není nic jiného než Boží pomoc, kterou získáváme naším úsilím.

 

Ukázka ze stopy Promluva k meditaci na Já:

Je to zajímavé a zarážející – spousta autorů nás učí, abychom meditovali, abychom se soustřeďovali, dávají nám různé náměty na soustřeďování a málokdo si vůbec položí otázku, kdo či co se vlastně soustřeďuje. A právě to, co se soustřeďuje – vědomí, je vždy důležitější než to, nač se soustřeďujeme. Vyplývá to i z výroku Ramany Mahárišího, který nám radí, abychom nevěnovali pozornost tomu, co vidíme, ale abychom věnovali pozornost tomu, co v nás vidí. Samozřejmě vidění je jen jedna část smyslového vnímání, takže to jeho nabádání platí i pro slyšení. Máme věnovat pozornost, nebo přednostně máme věnovat pozornost tomu, co v nás slyší, a pro ostatní smysly platí totéž. Máme si uvědomovat třeba: „Kdo cítí bolest?“. To samé platí pro náš vnitřní svět – máme si uvědomovat:  „Kdo či co si uvědomuje naše myšlenky, city, představy?“ a kdo si uvědomuje, že tady třeba nejsou. Jinými slovy, toto je pořád to samé, a je to řeč o pozorujícím vědomí. Jsme pozorujícím vědomím a neustále něco pozorujeme, ale nevědomě – to znamená, že si nejsme vědomi toho, že pracujeme s vědomím, a ještě méně jsme si vědomi toho, že jsme vědomím – že základem naší bytosti je vědomí.

 

Obsah


  • Úvod - 00:15
  • Síly nepřátelské Bohu - 10:23
  • Úvodní krátka promluva k meditaci, dále četba kapitoly „Jak vytváříme své ego“ ze skript J. Vacka Důležité kapitoly - 8:23  (J. Krutina)
  • Promluva k meditaci na Já - 27:37
  • O nezbytnosti pokory a další – promluvy a pokyny k meditaci z 15.3.2008 (upravený přepis promluvy je k dispozici zde) - 20:55
  • Meditace v chůzi - 2:30

 


e-shop