Jdi na obsah Jdi na menu
 


Důrazně, důrazněji, co nejdůrazněji

Toto skriptum je určeno pro ty, kteří mají o duchovní praxi podle Jiřího Vacka jakékoli pochybnosti, nedostatek porozumění či hledají něco jiného, "lepšího". Vše je zde přesně a do detailu vysvětleno tak, aby čtenář pochopil, co je opravdu důležité a co nikoliv.

Dále toto skriptum přesně a důrazně vymezuje, co je praxí této duchovní školy a co jí není.

Hlavní praxí je zde átmavičára, soustředění na Boha v Jeho božském aspektu Já jsem, které jako jediné vede k rozpuštění našeho ega, k poznání naší božské podstaty a k vysvobození.

Tuto metodu znovuobjevil ve dvacátém století Ramana Maháriši, indický mudrc z Arunačály. Je to metoda, která byla základem všech pravých stezek vedoucích k poznání Boha a k vysvobození, jako je Buddhismus, jóga, křesťanství a podobně, avšak postupně byla téměř zapomenuta.

Autor se zde opírá o základní duchovní zákon, který byl postupně zapomenut, stejně, jako metoda praxe átmavičáry, kterým je zákon oživující moci vědomí. Jedině tehdy, pokud je vědomí obráceno zpět na sama sebe, na vědomí, může být i poznáno a uvědomováno. Nijak jinak.

Nechybí ani znovu podrobně vysvětlen princip metody soustředění na pozorovatele, která nás vede pedagogicky postupně zpět od věcí uvědomovaných k tomu, co si vše uvědomuje, zpět k našemu pravému Já.

Součástí této duchovní školy je také soustředění na Boha v Jeho aspektu inteligentní tvořivé síly, díky níž dochází k celkovému, integrálnímu rozvoji našeho duchovního a duševního života. Autor zde osvětluje podstatu této praxe z hlediska praxe átmavičáry a šakti jógy.

Toto skriptum nás postupně provází skrze všechny zákonitosti duchovního života tak, abychom se mohli jejich pomocí a bez jakýchkoli pochybností věnovat plně této duchovní praxi a takto zcela bez pochyb dojít k nejvyššímu poznání, k poznání naší pravé podstaty a podstaty všeho, jímž je vědomí Já jsem. Jak praví Ježíš: „Já jsem je Bůh". Není vyššího poznání než právě toto.

 

Ukázka z knihy


O pozorovateli Já jsem

„Má stezka je jednoduchá: být tich a zakoušet ve svém Já to, co je neustále pozorovatelem a nikdy pozorovaným; poznávat poznávajícího a zapomenout na poznávané.“ OSHO

„Buď tich a věz, že vědomí Já jsem, je Bůh.“ Bible, Starý zákon

„Vědomí Já jsem je cesta, pravda, láska a život, dveře do království nebeského.“ Ježíš

„Átmavičára je přímá stezka od začátku až do konce. Kdo nedělá átmavičáru, dělá lokavičáru." Ramana Maháriši

Kdo je toto Já? Sai Baba ze Širdí mnohokrát vysvětloval, kdo je toto Já: „Nemusíš chodit daleko, ani někam, abys mě hledal. Kromě tvého jména a formy, existuje v tobě, jakož i ve všech bytostech pocit bytí či vědomí, že jsi. Toto vědomí jsem Já. Když to víš, vidíš Mě v sobě i ve všech bytostech. Budeš-li to praktikovat, uvědomíš si, co znamená vším prostupovat a tak dosáhneš Jednoty se mnou.“ Sai Baba ze Širdí

 

Z obsahu


  • Naší stezkou je átmavičára
  • Mysl
  • Láska
  • Mistr
  • O společenství
  • Hagiografie

 


e-shop