Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak dosáhnout vysvobození

Cílem všech vnitřních náboženství je dovést člověka ze života plného utrpení a nesvobody zpět, odkud vyšel: k Bohu a do jeho božského světa neboli dosáhnout spásy či vysvobození.

"Zakladatelé všech náboženství po celém světě se zásadně shodují ve výpovědi o hmotném světě, ve kterém žijeme. Za všechny Buddha říká naprosto jasně: tento svět je světem nesvobody a utrpení. Není božský i když jej původně stvořil Bůh, ale protože lidé Boha zavrhli, ocitli se ve světě bez Boha."

"Jedinou nadějí na život božský, to jest na život ve svobodě a trvalé blaženosti bez utrpení, je opuštění tohoto nebožského světa a zrod ve světě božském."

Návod, jak toho dosáhnout, jakým způsobem tuto cestu nastoupit a vytrvat na ní až do konce, nám podává toto duchovní skriptum. Jeho studium je proto pro každého upřímně hledajícího nezbytností.

Nejprve jsme do detailu seznámeni s tím, co je to vysvobození neboli spása a co je jejím základním předpokladem. Například pouhá víra v Boha bez příslušného úsilí, samotná příslušnost k nějaké od „Boha vyvolené“ skupině či pouhé konání dobrých skutků apod. ke spáse ze zrodů v nebožských světech nevede.

Například v kapitole „Podstata utrpení a nesvobody“ nalezneme odpověď na tuto jednu ze základních otázek duchovního života. Jak je zřejmé, podstatou našeho utrpení je naše nepravé já, vědomí já jsem tělem a myslí, neboli naše ego.

Nechybí ani podrobně vysvětlena podstata práce vedoucí k vysvobození, která spočívá v pochopení tří základních duchovních zákonů, kterými jsou zákon oživující a tvořivé moci vědomí, zákon tvořivé síly našich myšlenek, citů a představ a zákon příčiny a následku neboli karmy.

Dále se skriptum zabývá i otázkou božského světa a života v něm, vysvobozením z karmy, odpuštěním hříchů, spokojeným životem v pekle, apod.

 

Ukázka z knihy


Podmínky vysvobození

Duchovní život není o rozhodnutí my nebo Bůh, ale Bůh nebo nebožský svět. Volit Boha místo druhých není sobectví, ale jediná správná volba, protože v Bohu sobectví ani být nemůže. Volit Boha znamená volit jedinou opravdovou nesobeckost.

Druhým a tím i světu může opravdovou pomoc poskytnout jedině Bůh a to prostřednictvím těch, kteří si jej vyvolí celou svou bytostí. Ti pak nemohou světu nepomáhat, protože pomáhají pouhou svou existencí, svým samovolným vyzařováním božství Já jsem v nich.

Splnění podmínek vysvobození není vůbec lehké. Když se Ježíšovi učedníci divili, kdo je vůbec může splnit, dostalo se jim výmluvné odpovědi: „Co je nemožné u lidí, je možné u Boha“. Kdo se upřímně a vytrvale snaží, tomu se i dostane pomoci, aby uspěl.

Musí však na prvém místě chtít celou svou bytostí.

 

Z obsahu


  • Konečný a jediný cíl všech náboženství
  • Spása v božském světě
  • K jednotlivým podmínkám spásy
  • Podstata utrpení a nesvobody
  • Nejdůležitější úkol: osvobození vědomí
  • Není spásy druhých bez naší spásy

 


e-shop