Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak vytvořit světlo a světelné tělo

Toto skriptum se dělí na dvě části. První část je pojednání o duchovním světle a světelném těle, druhá část se krátce zabývá přehledem vlastností vědomí Já jsem.

V pojednání o světle se dozvíme co vlastně duchovní světlo je, co je to světelné tělo a jaký je jeho význam, dále v příslušných kapitolách nalezneme podrobné návody, jak je lze vytvářet, udržet a rozvíjet.

Co je to světlo? „Světlo je nejvyšší a také nejmocnější božskou dostředivou sílou. Vědomě spočívat v něm znamená přebývat v Bohu, v jeho síle, která v nás působí a přivádí nás k němu zpět. Proto světlo máme přijímat s plným pochopením jeho božského poslání a v lásce a pokoře se mu odevzdávat“.

Autor zdůrazňuje důležitost světla a jeho rozvoje jak pro náš duchovní vývoj zde na zemi, který může značně urychlit, tak i pro život po odložení našeho fyzického těla, kde zvyšuje naši naději na život ve světě lepším, božském.

Duchovní světlo se objevuje prakticky na všech duchovních stezkách. Je výsledkem velkého úsilí praktikujících. V příslušných kapitolách jsme seznámeni s tím, jak vzniká a jak se vyvíjí například na stezce lásky, džňány či síly.

Dále nechybí ani detailní výklad základního předpokladu jeho získání, jímž je vysoký stupeň očisty od všeho zlého a od všeho, co nesměřuje přímo k Bohu. Jsme poučeni, že pokud je naše očista nedostatečná, není dosažení světla možné, ba dokonce nám může naše praxe i velmi uškodit.

V kapitole o „Jednotě vědomí a světla“ je nám následně osvětlen jejich vzájemný vztah. Vědomí a jeho světlo nejsou dva, ale jedno jediné.

Ve druhé části nalezneme krátký přehled, co vše je vědomí Já jsem.

 

Ukázka z knihy


O světle na cestě

Tak jako existuje zevní světlo, tak existuje i světlo vnitřní, duchovní. Obě světla jsou projevy, činností jediné božské síly, šakti. Světlo zevní je nižším stupněm světla vnitřního, duchovního. Význam duchovního světla pro stezku je stejný, jako význam zevního světla pro nás, kteří v něm žijeme ve světě. V podstatné míře umožňuje cílevědomý život v zevním světě.

Tam, kde zevní světlo není nebo chybí schopnost je vnímat, tam se pohybujeme jen velmi obtížně, nejistě a naše činnosti jsou velmi omezené. Každý snad zažil, jak se špatně orientujeme v úplné tmě v našem zevním světě. Obdobně je tomu na duchovní stezce, pokud nám chybí světlo. Takový stav je úplně srovnatelný s obtížemi pocestného, který kráčí za úplné tmy tmavým lesem. Jde více či méně poslepu, klopýtá a bloudí.

Ten, kdo má duchovní světlo, putuje jako poutník stejným lesem, ale za plného denního světla. Duchovní světlo, které získáme, nám umožňuje správnou praxi stezky. Duchovní světlo se objevuje na všech stezkách jako výsledek velkého úsilí hledajících.

 

Z obsahu


  • O světle na cestě
  • Význam sahasráry
  • Vzkříšení těla
  • Vytváření světla a světelného těla
  • Jednota vědomí a světla
  • Vědomí Já jsem je vše, vše je vědomí Já jsem

 


e-shop