Jdi na obsah Jdi na menu
 


Malý seminář přátel Jiřího Vacka v Krkonoších 8. až 15. srpna 2015

sk_seminar_krkonose_2015.jpg

Záznam meditační praxe z týdenního semináře v Krkonoších 2015, kde v úzkém kruhu mistr s nejbližšími přáteli pod jeho vedením společně meditovali a praktikovali stezku sebepoznání neboli átmavičáry.

Ve vedení meditací se s Jiřím Vackem střídali i manželé Koubovi.

Čtenář zde nalezne podrobné a praktické návody, jak átmavičáru provádět jak při formální, tak i při neformální meditaci v běžném, každodenním životě.

Nechybí ani nejrůznější podrobné postupy praxe pozorovatele či vnitřní a vnější pránájámy vedoucí k rozvoji Světla a světelného těla spolu s praxí rozšiřování uvědomění vědomí za a nad hranice těla a světa mimo čas a prostor neboli k poznání nadosobního neprojeveného aspektu nejvyšší skutečnosti Otce - Brahman, následně pak k poznání Jednoty.

Skriptum obsahuje i poučné rozhovory s přítomnými přáteli či výklady na různá duchovní témata jako například: co jsou to síly dostředivé a odstředivé, očista, smrtelné hříchy, je zde pojednáno o výhodách praxe pozorovatele v porovnání s jinými praxemi, o karmě, rozumu bez Boha a zlu, o přímé a nepřímé átmavičáře, o vazbě vědomí na tělo, o moci a ovládání naší mysli, o náladách a duševních nemocech, odevzdanosti, atd.

Autor zmiňuje i základní předpoklady pro úspěšnou meditaci, kterými jsou láska, pokora a odevzdanost spolu s důvěrou v Boha.

Velmi důležitým tématem je zde také pojednání o moudrosti a rozlišovací schopnosti z hlediska nauky a o důsledcích plynoucích z jejího nedostatečného pochopení, z uplatňování nauky dle litery či jejího naprosto špatného chápání vůbec.

Dále jsme seznámeni s pravou, relativní povahou tohoto hmotného světa a s jeho vztahem k jeho pozorovateli. Jsme poučeni, že svět není nikde mimo nás, ba naopak, je v nás.

Samostatná kapitola „Já, životní síla a duchovní srdce“ je pak věnována výkladu o podstatě, významu a důležitosti duchovního srdce.

 

Ukázka z knihy


Poslední den semináře, sobota 15.8.

Co podle mne hledajícím nejvíce chybí, je uvědomění, že neustále jsou zdrojem nějakých sil. A že ty síly jsou naprosto skutečné a podle naprosto přesných zákonů nám určují náš budoucí osud. Každá myšlenka je skutečně výronem tvořivé síly, která má jednak svou velikost a jednak směr, kterým je její působení zaměřeno – tomu přesně odpovídají fyzikální vektory. To jsou skutečné síly, kterými neustále vytváříme svůj osud.

Kdykoliv třeba pomyslím s nenávistí na někoho, tak tam nahoře to zaregistruje vesmírný počítač, kterému se říká karma, a až nastane vhodný čas, tak se ta nenávist ke mně vrátí se sejnou silou, s jakou jsem ji vytvořil.

Žádná sebe slabší myšlenka tímto způsobem nepřijde nazmar, a jestliže nevidíme hned její účinek, je to proto, že působí časoprostorová prodleva a je třeba tak slabá, že to není vidět. Jenže, ať je sebe slabší, ta vždy působí a nikdy nepůsobí sama, protože těch slabých myšlenek za den máme tisíce, a když se sečtou, tak je to mocný proud síly, která nás vleče někam, kam většino nechceme a nakonec zoufale brečíme, kde jsme se to vlastně ocitli a přemýšlíme, jestli existuje nějaká spravedlnost a že to není správné, co se nám děje a podobně.

 

Z obsahu


  • Cíl našich společných seminářů
  • Střídavá pránájáma
  • Vnitřní pránájáma
  • Meditace na pozorovatele
  • Další vývoj vnitřní pránájámy
  • Já, životní síla a duchovní srdce

 


e-shop