Jdi na obsah Jdi na menu
 


Myšlenky pro tento den - Swami Ramdas

Přeložil Martin Tomeš, 2007

 

Předmluva: Toto dílko vzniklo na základě iniciativy Anandašramu (ašramu, který Swami Ramdas založil) zvané Myšlenka pro tento den (v orig. Thought for the day), jejíž náplní je po internetu rozesílat každý den citáty Swamiho Ramdase pro inspiraci a povzbuzení těm, kteří se u Anandašramu mailem zaregistrovali. Protože mne tyto citáty oslovily, s laskavým svolením Anandašramu jsem udělal jejich malý výběr, který jsem přeložil a který zde laskavému čtenáři předkládám.

Požádal jsem též vedení Anandašramu o stručné informace o Swamim Ramdasovi, které bych mohl použít jako úvod ke svému překladu a Swami Muktananda mi odepsal následující řádky, které zde předkládám.

 

O Swamim Ramdasovi:

„Swami Ramdas, který byl během svých předsanjásinských dní znám jako P. Vittal Rao, vedl obyčejný život, dokud na něho nesestoupila Boží milost někdy kolem roku 1920. To, ho přimělo, aby začal hluboce přemýšlet o pošetilosti světského snažení a absolutní nutnosti kráčet božskou stezkou k realizování jednoty člověka s Nejvyšší Bytostí, na níž jako výsledek získáme věčný klid a mír. Swami Ramdas se zcela odevzdal Bohu. Tehdy ho jeho otec zasvětil do svaté a všemocné mantry Ram – Jména Božího. Poté mu přišel povel z nitra, aby se vzdal světského života a dal se na životní dráhu žebravého mnicha. Silná touha spojená s intenzivní duchovní praxí k dosažení Nejvyššího urychlila jeho vývoj a v krátké době mu přinesla prožitek jeho milovaného Boha ve všem, jak uvnitř tak venku. To mělo za následek, že se Swami Ramdas upevnil ve stavu nekonečné blaženosti. Když dosáhl duchovního osvobození a zření Boha, zahájil svou misi vést a sloužit lidstvu, aby ho probudil k vědomí Boha, a založil Anandašram. Nespočet osob jak z Indie tak z ciziny benefitovalo z jeho velmi oživující, osvěžující a motivující přítomnosti až do roku 1963, kdy Swami Ramdas odložil své smrtelné břímě. HARI OM Muktananda“

Více o Swamim Ramdasovi lze nalézt v knize Ramdas promlouvá – 1. díl, kterou vydal Ing. Jiří Vacek

 

Ukázka z knihy


Neexistuje jednodušší metoda, skrze kterou může duše zažít extázi Božství, než je hudba – hudba, která se chvěje tím nejsladším zvukem ze všech – Božím Jménem.

Otáčejte svou mysl den za dnem do nesmrtelného zdroje vašeho života – k Bohu. Nechť je váš život, čím dál více naplněn Božskou září a láskou. Nechť vaše činy plynou jako mírný potok, který si prozpěvuje melodickou píseň Boží služby.

Rovnocenné příležitosti jsou rodným právem všech božích dětí. Odmítat někomu toto právo na základě jeho narození v konkrétní kastě či víře znamená odmítat svrchované privilegium a velikost nejvznešenějšímu Božímu dílu – člověku.

V okamžiku, kdy uctívatel přijme své útočiště v Bohu a uzná, že Bůh je vším a ve všem, v okamžiku, kdy se celá jeho bytost Bohu odevzdá, v okamžiku, kdy všechny činnosti jsou zcela věnovány Bohu, objeví se v něm pocit či vědomí míru, jistoty, bezpečí a svobody, který je vskutku nevyjádřitelný. Pak je uctívatel stále svobodný a blažený jako dítě v laskavé péči Božské matky.

 


e-shop