Jdi na obsah Jdi na menu
 


O energii a hara

Toto duchovní skriptum obsahuje podrobné a velmi málo známé informace o energiích a zákonitostech, kterými se vše v projeveném světě řídí a také seznamuje čtenáře s nebezpečími, která plynou z nesprávného zacházení s nimi. Svým zaměřením obrací pozornost přímo k jedinému Zdroji, ze kterého všechny síly a energie vychází, k Bohu samému.

Čtenář je v prvé řadě podrobně seznámen se základní zákonitostí působení a moci samotného vědomí, jehož pochopení je dle autora klíčové k pochopení dalších zákonů a souvislostí: „Klíč k pochopení základu existence a zákonitosti všeho – Boha i stvoření leží v pochopení podstaty a důležitosti vědomí.“

Jak název napovídá, toto skriptum podává i několik základních informací o duchovních energetických centrech těla neboli čakrách včetně hara, jenž je duchovním energetickým centrem, které je připisováno oblasti břicha.

Autor se vyjadřuje i k různým duchovním i jiným systémům, které toto centrum využívají ve své praxi a podává výklad, jak energii tohoto centra vhodně využít i při praxi átmavičáry. V této souvislosti jsou pak podány návody, jak oživovat a posilovat energii fyzického těla, či jak udržet nebo zlepšit jeho fyzického zdraví.

Jedním z důležitých témat tohoto duchovního skripta je modlitba. Čtenář je veden ke správnému vnitřnímu postoji tak, aby inteligentní božská síla, jenž je silou nejmocnější, mohla volně působit a modlitba tak mohla být účinná.

Nechybí ani kapitola, zabývající se otázkou duchovního světla a světelného těla a nabízí praxi, jak jej cílevědomě vytvářet, udržovat a rozvíjet.

Další témata, kterými se toto skriptum zabývá, jsou například: átmavičára, duchovní Srdce, neomezená boží energie, důležitost energií a sil v projevu, o pravé odevzdanosti, boží vůli, lásce, pýše, spánku, či řeší otázku těla a síly z hlediska džňánajógy, šaktijógy a bhaktijógy.

 

Ukázka z knihy


Základní zákonitost všeho dění

Žádné centrum, čakra nemá svou moc a účinek ze sebe, ale podstatně vždy z vědomí a jeho síly, které mu naše pozornost přivádí. Čakra je nástroj, který působí mocí vědomí. Zákon o oživující moci vědomí platí obecně pro vše stvořené a je zákonem rozhodujícím.

Výsledky jeho působení se řídí zákonem příčiny a následku, který platí rovněž v celém projevu – v pekle i v nebi, ve světě hmoty i Ducha.

Jestliže Ježíš říká: „Já jsem, vědomí Já jsem, je život“, vyjadřuje tím jinými slovy zákon oživující moci vědomí.

Každé duchovní středisko, každá čakra a obecně každá věc má své pole působnosti či určení. Nač se soustřeďujeme, to i oživujeme a posilujeme. Výsledky jsou dány silou našeho soustřední a dobou jeho trvání v souladu se zákonem příčinnosti a následku.

Platí i opak: čemu nevěnujeme pozornost, tomu „odnímáme život a jeho sílu“ a taková věc je zeslabována až zaniká.

Proto není vůbec jedno, čemu věnujeme pozornost vědomí, jak usilovně své vědomí soustřeďujeme a jak dlouho tak činíme.

 

Z obsahu


  • Základní zákonitost všeho dění
  • Hledejte nejprve království nebeské – Ježíš
  • Základní poučení o všech energiích a silách
  • Za cokoliv budete prosit v mém jménu, to udělám (Ježíš)
  • Podmínky účinného působení moci vědomí Já jse
  • Naše cesta a hara

 


e-shop