Jdi na obsah Jdi na menu
 


Seminář přátel Jiřího Vacka na Morávce 26.9. až 3.10.2015

sk_seminar_moravka_09-2015.jpgToto skriptum je autentickým záznamem průběhu týdenního semináře v Beskydech na Morávce.

Kromě toho, že podává přesný popis průběhu semináře, praxe vnější a vnitřní pránajámy, meditace na pozorovatele a meditace na uvědomění si našeho pravého Já den po dni, sezení po sezení, je také záznamem semináře tak, jak probíhal pro běžného účastníka skrytě, "v zákulisí", zapsán tím, kdo jej vedl, Ing. J. Vackem.

Tento záznam nabízí vzácnou příležitost dohlédnout velikost daru, který účastníci semináře obdrželi díky J. Vackovi a řadě přátel, kteří ho organizačně připravili a zajišťovali, kteří vedli meditace a bez nichž všech by se podobná akce v takové kvalitě a rozsahu nemohla nikdy konat.

Účastník semináře je po celou dobu veden a povzbuzován v duchovním úsilí, získává a prohlubuje návyky a zkušenosti, aby i po návratu ze semináře mohl nadále duchovně praktikovat.

Kromě toho jsou zde pro účastníka k dispozici praktické návody, které byly již prověřeny vlastní dlouholetou duchovní praxí, může čerpat z rozsáhlé nabídky duchovní literatury a CD a v neposlední řadě je obklopen také ostatními hledajícími, kteří jsou pro něho povzbuzením.

V kapitole „Tři noci v pekle“ pan Vacek otevřeně popisuje fyzické obtíže, které jej pronásledují po celou dobu semináře. O nemožnosti usnout, o bolestech těla apod. Jak píše: „Podobné zástupné utrpení provází všechny, kteří "nestaví světlo pod kbelík". Pokleslé energie těch, které vedou, působí na jejich těla. Skutečná pomoc druhým na cestě nespočívá v ničem jiném než v částečném nebo úplném převzetí jejich břemen na sebe.“

Závěrem nechybí ani několik inspirujících dopisů přátel J. Vackovi s jejich duchovními zážitky přímo ze semináře jako je například zkušenost přechodového stavu, mystické smrti apod. spolu s vyčerpávajícími odpověďmi na ně.

 

Ukázka z knihy


Prvý den semináře, neděle 27.9.2015:

Aby se nám to dařilo, tak jako vždy se opřeme o to, co nás přesahuje a k čemu směřujeme, co je zdrojem našeho života i veškeré síly, a poprosíme o pomoc a zároveň poděkujeme za to, že už ji dostáváme.

Cílem naší stezky je poznání Sebe ve vědomí Já jsem. V tom poznáváme svůj základ, své pravé Já, kterému se říká různě, jako Kristus, átman, naše původní buddhovská podstata a určitě ještě i jinak. To je ústředním bodem všech náboženství v jejich původní podobě a základě, jak to učili jejich zakladatelé. Na základě poznání sama sebe pak dosahujeme obnovení spojení s Bohem, od kterého jsme se oddělili, a vracíme s k Němu do jeho božské úrovně. To mnohokrát potvrzuje i Bible, i když se tomu většinou dobře nerozumí. Výrok „Já jsem dveře do království nebeského“, se právě týká tohoto vědomí Já jsem. Stejně tak výrok „Já jsem cesta“, nám říká, že hledání našeho Já, vědomí Já jsem, neboli átmavičára, jak tomu říkají v Indii, je cesta k Bohu od začátku až do konce. Na naše pravé Já se vztahují i biblické výroky, které potvrzuje Starý i Nový zákon. To je zejména výrok „Pravím vám, bohové jste.“ Ne že bychom byli Bohem, ale že máme Bohem nám danou božskou podstatu. Takže celý seminář bychom měli podřídit dosažení tohoto poznání Sebe, které je klíčem nebo, chceme-li, dveřmi k návratu do našeho původního božského stavu…

 

"Každý, kdo se touží vysvobodit z utrpení, by měl hledat moudrého gurua."

Tilopa: Mahámudra Upadšja

 


e-shop