Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stezka lásky Já jsem

Co je to láska? Láska je Bůh. Láska je Bůh a Bůh je láska. Láska i Já jsem je Bůh a obojí je jedno.

Láska není jen jedním z citů, jak ji materialistické názory představují, ale Bůh. Láska je Bůh i jako Bůh působí. Nepotřebuje ke svému působení zevních činů. Působí sama sebou svým božstvím. Ona sama je tím nejvyšším činem a aby působila božsky, nepotřebuje nic jiného, než aby milovala.

Právě proto apoštol Pavel tolik oceňuje lásku. Kdo z hledajících nemá lásku, nepůsobí láskou, nemá podle Pavla nic a ničím není.

Že se nedá lásce poručit? Lásce není třeba poroučet, ale lásku je možné pěstovat jako Boha v nás. Láska je vždy, vždy jsme láskou, ale ne vždy si tuto pravdu uvědomujeme a uskutečňujeme ji v sobě.

Co je cílem praxe lásky? Stále být ve stavu lásky, stát se láskou. Rozšiřovat lásku na vše a neomezovat ji ani z ní nic a nikoho nevylučovat včetně našich nepřátel a zlých lidí. Milovat vše bez rozlišení na Boha, bližní, sebe i svět…

Láska je jedním ze základních stavebních kamenů každé správné duchovní praxe, proto je nezbytné v sobě lásku neustále cílevědomě posilovat a rozvíjet. V tomto skriptu nalezne čtenář potřebnou teorii i praktické návody, jak na to.

 

Ukázka z knihy


Trojjediné přikázání lásky

V Matoušově evangeliu, 22. kapitola, se dočteme, jak znalci zákona se Ježíše tázali po nejvyšším přikázání.

Ježíš odpověděl: „Miluj svého Boha celým svým srdcem a celou svou myslí. To je největší a prvé přikázání. Druhé je s ním stejné: Miluj svého bližního jako sama sebe. V těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon a proroci.“

Přikázání nalezneme v celé bibli. Ve Starém zákoně je uvádí Mojžíš, v Novém evangelia. O jeho dodržování Ježíš říká, že vede ke spáse.

Nepochybně se proto jedná o text a přikázání nejvyšší důležitosti. Již proto, že v sobě jeho dodržování zahrnuje celý Starý zákon i učení proroků…

 

Z obsahu


  • Základy praxe lásky
  • Proč máme milovat své nepřátele
  • Nejlepší stezka
  • Mantry lásky
  • Verše o lásce Já jsem

 


e-shop