Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vidžňána Bhajrava neboli Božské vědomí

Vidžňánabhajrava je částí starobylých tanter. Praví se, že je trestí Rudrajamala Tantry, což značí spojení Rudry (Šivy) se svou Šakti, duchovní energií. Autentický text Rudrajamala není k dosažení, takže toto tvrzení nelze ověřit.

Přesné datum vzniku díla není známo, pravděpodobně je to 7.stol. po Kristu.

Slovo Bhajrava označuje 3 božské aspekty – tvoření, udržování a rozpouštění vesmíru.

Z pohledu mystického je však poslední Skutečností, věčným Vědomím. Bhajrava je Nejvyšším Šivou, ve kterém Šiva a Šakti jsou totožné. Podstatou Bhajravy je Vidžňána nebo-li Nejvyšší Vědomí.

 

Ukázka z knihy


Vidžńánabhajrava, verš 127

To, co nelze poznat jako objekt, to, co nelze pochopit, to, co proniká i neexistenci, to vše máme nazírat jako Bhajravu. Na konci této kontemplace se objeví osvícení.

P – Absolutní skutečnost si lze pouze uvědomit vědomím, protože vědomí je její podstatou.

Mysl a to i ta nejosvícenější vždy pouze dospívá k názoru na tuto Skutečnost. Tento názor je však Skutečnosti tak vzdálen, jako je pojem med med vzdálen trošce medu, kterou máme v ústech. Skutečnost ve svém statickém stavu je prázdná ve smyslu neprojevu tj. neexistence tvarů a pohybu. Nehmotný a nehybný základ Skutečnosti – vědomí bytí však tuto prázdnotu posuzovanou z hlediska nepřítomnosti objektů zcela vyplňuje. To je nutné si uvědomit i v naší praxi.

Dosáhneme-li hlubokého klidu mysli, říkáme, ovše nesprávně, že je zde prázdno. Pochopení, že vědomí, které si uvědomuje prázdno, tj. nepřítomnost objektů, je naším pravým Já i paprskem Nejvyšší Skutečnosti v nás - je klíčem k dosažení osvícení.

 

Z obsahu


  • Vznik díla
  • Význam Vidžńánabhajravy
  • Dharany nebo-li jógické praxe
  • Důležité základy doporučených dharan
  • Přehled dharan
  • Vidžńánabhajrava

 


e-shop