Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroky Šri Ramana Maharišiho od Šri Muruganara

(Originál "Guru Vačaka Kovai")

Muruganarovy „Výroky“ tvoří vedle Maharišiho vlastních spisů, překladů a parafrází, základ pro poznání Maharišiho učení společně s dalšími publikacemi Ramanašramu „Hovory s R. Maharišim“, s Maharišim den za dnem a s dopisy z Ramanašramu od Nagammy. Každý z těchto pramenů je vždy poněkud jiný, osobitý, a podává vždy poněkud jiný obraz Ramana Maharišiho a tím umožňuje i jeho všestrannější poznání. Tím více ovšem vyniká i Maharišiho osobnost či spíše bezosobnost jako mistra nad protiklady, a přece současně i jeho nesmírně citlivé a láskyplné lidství, které svou milost a zájem rozděluje všem stejně, a to dokonce i zvířatům, aniž by činil rozdílů. Jeho milost byla, je a bude vždy pro všechny, kteří se k němu obrátili o pomoc, protože není tělem, které žilo a zemřelo na Arunáčale, ale mistrem dlícím v našem nitru, naším vlastním Já, které zde na nás čeká, až k němu přivrátíme pozornost, aby nás uvedlo do svého království. Neváhejme, zaslechněme jeho hlas a následujme jej jedinou správnou cestou, na kterou se můžeme vydat – do svého nitra, sami k sobě, ke svému božství. Mahariši svými výroky nás tam vede přímo a bez oklik.

 

Ukázka z knihy


O neproměnném

Mudrci, řekni mi, jak skutečný je tento proměnlivý svět? A vznik a zánik tohoto vesmíru, zda jsou to skutečné změny ve Skutečnosti? Či jsou jen zdáním, které přichází a odchází?

Vznikání a zanikání ve světě je závislé na zrodu a smrti těl. Připisovat tyto změny Jáství čistého vědomí je čiré bláznovství, stejně jako tvrdit, že mraky na obloze, které přicházejí a odcházejí jsou proměny oblohy samé.

Jáství, Já čistého vědomí, nezří tento proměnlivý svět a není podrobeno žádným změnám. Utrpení z proměn projeveného stvoření se nedotýká Já tak jako proměny země a vody, ohně a vzduchu, nepůsobí na prostor, který je proniká i překračuje.

Tatáž žena je jednou nazývána matkou, jindy milenkou, manželkou či švagrovou a přece se proto nemění.

(Stejně i jedno jediné neproměnné Já se zdá být světem, egem i Bohem.)

 

Obsah


  • Úvodem Jiří Vacek
  • Šri Muruganar
  • Pohled Milosti
  • Výroky Šri Ramana Maharišiho:
  • Teorie, počátky pátrání a praxe
  • Pokračování praxe
  • Zkušenost Skutečnosti

 


e-shop