Jdi na obsah Jdi na menu
 


Böhme Jakub: Rozmluva žáka s mistrem

1. 7. 1991

kn_bohme_rozmluva_zaka.jpgRozmluva žáka s mistrem, O nadsmyslovém životě, O nebesích a pekle

Jakub Böhme (přeložil Jiří Vacek)

 

Jakub Böhme je velikým myslitelem reformačního období, který se svým významem a výjimečností řadí mezi takové duchovní velikány jakým například byl Mistr Eckhart.

Jeho osobnost je o to pozoruhodnější, že vyrostl v protestantském prostředí, které odmítalo mystiku a vše s ní alespoň původně spojené – mnišství, duchovní život v ústraní a světce.

Pro moderní žáky jógy či mystiky je jeho příklad významný tím, že dokazuje nejen plnou možnost duchovního života ve světě, ale i samo dosažení jeho nejvyšších cílů. Jakub Böhme celý život pracoval a měl ženu i děti a přesto našel dostatek sil a času pro svou duchovní praxi i na své spisy.

Tři kratší Böhmeho práce uvedené v této knize jsou veskrze praktické. Popisují, i když vlastními termíny, prostě a srozumitelně, techniku každého pravého duchovního života, který nespočívá v ničem jiném, než ve vnitřní odpoutanosti od všeho zevního, od světa i od těla, v očistě od našich nesprávných sklonů a v obrácení se k Bohu či k našemu pravému Já v našem nitru a v plném soustředění na ně.

 

Ukázka z knihy


Prvá rozmluva žáka a mistra

Žák: Prosím, pouč mne, jak nejrychleji se stanu rovný všemu.

Mistr: S radostí. Mysli však na slova našeho Pána Ježíše Krista, když řekl: „Dokud se neobrátíte a nestanete se malými dětmi, nevstoupíte do království nebeského.“ Není kratší cesty než tato a lepší nemůže být nalezena.

Skutečně, Ježíš ti řekl „dokud se neobrátíš a nebudeš jako dítě“ závislé na Něm ve všem všudy, neuzříš království Božího. To čiň a nic ti neublíží, neboť budeš v přátelství se vším, co jest, ježto závisíš na tvůrci a zdroji všeho a stáváš se mu roven svou závislostí na něm, jednotou své vůle s Jeho.

Dej však pozor, co ti řeknu dále, nebuď tím polekán, ačkoliv ze začátku to budeš těžko chápat! Když chceš být roven všemu, musíš se vzdát všeho, musíš od všeho odvrátit svá přání a nežádat a netoužit po ničem; nesmíš užívat své vůle k vládě nad ničím sobecky pro své vlastní cíle, ať je to cokoliv.

 

Z obsahu


  • O nadsmyslovém životě
  • O nebesích a pekle
  • Rozmluvy mistra a žáka
  • O tom, co lidské tělo je a proč je duše schopna přijmout zlo a dobro
  • O zničení světa, o lidském těle po mrtvých vstání
  • O posledním soudu a o tom, proč musí být boj ve stvoření
  • Stručný životopis Jakuba Böhmeho

 


e-shop