Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravé mystické křesťanství

10. 5. 1996

kn_prave_myst_krestanstvi.jpgAutor odhaluje ve své práci pravé, duchovní, tj. mystické křesťanství jako vnitřní cestu každého z nás k Bohu. Dokazuje, že původní křesťanství, jak je učil Ježíš a jeho učedníci, bylo ryze mystickou praxí a podává její stručné základy, které jsou ukryty v Novém Zákoně. Jeho pohled objevuje nesmírnou hloubku a cenu křesťanství a jeho pravý duchovní základ.

Ti, kteří nejsou uspokojeni pouhou příslušností k církvím, naleznou v knize to, co hledají: návod k živému praktickému náboženství, které je vedeno duchem Pravdy a nikoliv bezduchou literou a které směřuje k vlastní, osobní a přímé zkušenosti Boha ještě v tomto životě.

Autor nás nevede k opuštění křesťanství a k obrácení se k východním směrům duchovního života, ale ukazuje nám, jak se stát pravými křesťany.

 

Ukázka z knihy


Předmluva

Než počnete číst tuto knihu, musíte být rozhodnuti, zda hledáte Pravdu, pravdu s velkým P, tj. skutečnou Pravdu, anebo jen potvrzení své osobní pravdy, tj. názor, ve kterém jste byl vychován a který jste přijal za vlastní.

Chcete-li poznat Pravdu, pak odložte všechno, co víte, všechny své předsudky, názory a veškerou osobní závislost a náklonnost, ať je jí láska k rodině, církvi nebo zemi, potlačte svoji pýchu i ješitnost a přijímejte zde napsaná slova bez zaujatosti a zatíženosti nahromaděnými vědomostmi.

Jen za těchto okolností s duší ochotnou přijímat můžete mít užitek z této knihy a posoudit ji skutečně nestranně.

 

Z obsahu


  • Co je to Bůh?
  • Ježíš Kristus
  • Cesta do království nebeského
  • Charakter, pokání a osud – příprava na stezku k Bohu
  • Otázka milosti
  • Dary ducha svatého
  • Blahoslavení
  • Symbolika vánoc a neposkvrněného početí
  • Mystická symbolika Ježíšova života
  • O hříchu

 


e-shop