Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cesta k nesmrtelnosti

16. 4. 2018

kn_cesta_k_nesmrtelnosti.jpgKdo, jsem, odkud jsem, proč jsem, jak získat lásku, co je smrt těla, co je svět, co bylo před stvořením, co je pravá svoboda, jak ji dosáhnout? To jsou otázky, které si klademe. Odpovědi však dostáváme obtížně, pokud vůbec.

Na tyto i další otázky kniha předkládá vysvětlení, která vycházejí z přímé zkušenosti autora. Ty jsou výsledkem jeho dlouhodobé, hluboké duchovní praxe.

Kniha dále obsahuje popis základních stupňů a podmínek stezky poznání Já jsem neboli átmavičáry, hlavní fáze praxe, upozorňuje na časté chyby, popisuje náš vztah k tělu a světu, potřebnou práci s myslí a mnohé další.

Jak autor uvádí například v oddíle „Stalo se slovo boží“, text knihy „vznikal“ působením síly vědomí Já jsem, která vedla autora k intuitivnímu zaznamenávání nauky. Jelikož je autor naším současníkem, jsou pro nás sdělení o to živější a cennější.

Za účelem možného dalšího studia jsou v některých tématech odkazy na díla, která se jimi podrobněji zabývají.

 

Ukázka z knihy


Všemocné spočinutí Já jsem

Všemocné je spočinutí Ducha vědomí Já jsem. Když nevědomě spočine v těle, stane se tělem a ač je svobodné a nesmrtelné, upadá do nesvobody a smrtelnosti.

 

Proč jsem?

Otázka, proč jsem, je otázkou po smyslu naší existence: proč žijeme? Odpověď na ni bude určitě záviset na tom, jak žijeme. Zda dobře, v radosti a v lásce nebo zle bez radosti a lásky.

Tato otázka mě silně zajímala v dřívějších letech zejména tehdy, kdy má existence ve světě byla velmi neutěšená. Protože jsem se nalezení odpovědi velmi pro její naléhavost věnoval, dostal jsem i odpověď: Smyslem života je radost a blaženost.

Otázka samozřejmě je, jak dosáhnout trvale šťastné a blažené existence. Odpověď zní, že v našem světě, který poklesl z božské úrovně, je život bez starostí nemožný, což je základní zjištění buddhismu i dalších náboženství. Jediným řešením je vydat se zpět, odkud jsme vyšli, jak uvádí Ježíš v podobenství o marnotratném synovi a jeho návratu k jeho Otci – Bohu. To je účel náboženství, na který však mnohá zapomněla.

 

Jsme nesmrtelní

Naše bytí je bezusilovné a plynule trvalé

Vědomí naší vlastní existence je stále, trvalé, plynulé a samovolné. Jsme, existujeme bez jakéhokoliv úsilí, ať bdíme, sníme nebo spíme beze snů.

Jsme samovolné sebe si vědomé bytí. Nikdo nám nemusí říkat, že existujeme a k našemu bytí, k jeho udržení není třeba úsilí.

Úsilí je pouze nutné k udržení naší stvořené části existence, což je tělo a mysl, ale nikoliv k udržení vědomí Já jsem, kterým jsme.

Jsme nesmrtelným sebe si vědomým životem. To co umírá, nejsme my, ale stvořená a proto pomíjivá část naší bytosti.

Vědomí Já jsem je trestí našeho života, která oživuje stvořené části naší bytosti při průchodu různými stavy naší existence, ať je to stav bdění, spánek se sny nebo celé nové tělo, do kterých se vtělujeme, když stávající tělo opustíme ať dočasně nebo trvale.

Jsme ve své podstatě nesmrtelní a to bez jakéhokoliv úsilí. Nemusíme o svou nesmrtelnost usilovat. Je nám vrozena.

Pokud si ji chceme uvědomovat a žít, musíme své pravé Já, vědomí Já jsem v sobě nalézt a získat schopnost v něm vědomě žít.

Strach ze smrti, ze zániku naší existence je velkou nevědomostí a zcela zbytečný. Nemůžeme nikdy zemřít. Můžeme však ztratit vlastní vinou poznání vědomí Já jsem a s ním poznání naší nesmrtelnosti.

Dokud se ztotožňujeme s naším tělem a myslí, ztotožňujeme se, svazujeme se s tím, co nejsme a proto vzniká strach ze smrti, který ve své nevědomosti spojujeme s tělem, které opouštíme.

Pokud jsme plně přenesli totožnost do vědomí Já jsem, vědomí vlastního bytí, kterým jsme, sdílíme s ním samovolnou a bezusilovnou existenci a jsme osvobozeni od strachu ze smrti.

Z tohoto pohledu je proto poznání vědomí Já jsem a spočívání v něm nejlepší ochranou před zrody v od Boha pokleslých světech s utrpením, které život v nich nevyhnutelně přináší.

V tomto smyslu má každý člověk nesmrtelnost vrozenou a zákonitou a nemůže ji ztratit.

Co však není samovolně zaručeno je, jak svůj nesmrtelný život budeme žít. Zda v blaženosti vědomí Já jsem nebo v bolestech těla, se kterými jsme se ztotožnili.

 

O svobodě

Rozlišování vědomí od nevědomého bytí je jediný způsob, jakým se osvobozujeme z moci ne-já nad námi a z jeho odstředivých a zlých sil.

Základem svobody je rozpuštění totožnosti našeho Já s tím, co není a nejsme. Bez toho pravá svoboda neexistuje ani existovat nemůže.

Vysvobození a svoboda jsou proto synonyma.

 

Z obsahu


 • Co rozhoduje
 • Odpovědnosti se není možné vyhnout
 • O silné vůli a mysli
 • O pravé svobodě
 • Zdroj zla je v nás
 • Skutečné a neskutečné
 • Já jsem má vždy přednost
 • Příčina všeho
 • Život ve vědomí
 • Probuďme své Já jsem
 • Náš vůdce na stezce
 • Spánek beze snů

 


e-shop