Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cesta k osvícení

29. 11. 2002

kn_cesta_osv.jpgAutor v době napsání díla byl na stezce nepřetržitě již 56 let. Studiem duchovní světové literatury zejména v angličtině a ze své vlastní duchovní praxe získal velké množství užitečných poznatků, o které se v knize s námi dělí. Jeho přístup k duchovní praxi je zdravě kritický. Technické vzdělání, je inženýrem elektrotechniky, jej vedlo k hledání samotných principů a zákonitostí duchovní praxe, i jejich odhalování a k následnému využití v praxi duchovního života. Duchovní praxe, aby byla úspěšná, nemůže být pouhým mechanickým uplatňováním příkazů duchovních autorit, ale hledající má a musí vědět, co činí a proč tak činí a jaké zákony ve své praxi využívá, aby dosáhl cíle. Právě k tomu nás autor vede: abychom rozuměli smyslu svého úsilí a žili v souladu se zákony a zásadami duchovního života. Právě na tomto základě se nám dostává metodického návodu k úspěšné praxi.

Autor vyvrací některé zákazy, které se neustále uvádějí: hledající může jíst maso, může žít sexuálním životem, pokud zachovává duchovní etiku, která je základem našeho úsilí. Odhaluje základní důležitost a rozhodující sílu a zákonitost vědomí a jeho moc. Vyvrací omyl, že medituje mysl a popisuje správnou meditační praxi, která cílevědomě pracuje s vědomím a využívá jeho moc k dosažení poznání sebe, Boha i vysvobození.


Ukázka z knihy


Osvícení a vykoupení

Všechna pravá náboženství tvrdí, že původní stav člověka byl božský. Svým přičiněním však tento stav ztratil a žije v nevědomosti o své božskosti a v utrpení.

Božská podstata, se kterou byl člověk stvořen, mu zůstala, je však zakryta současnou nevědomostí o ní. Odstranění této nevědomosti je právě osvícení. Je poznáním nikoliv rozumovým, ale přímou, nadrozumovou zkušeností božství, které je v našem nitru a které je naší podstatou. Jsme jím my sami. Jiná jména pro osvícení jsou poznání našeho pravého Já, dosažení kristovství, království nebeské, satori, džňána, samádhi a některá další. Pro naše vnitřní božství se používají názvy naše pravé Já, Kristus, átman, tao, buddhovská podstata, čistá nebo původní mysl atd.

Vykoupení je přerušením ustavičných zrodů v nebožském světě, který je pln utrpení, a návrat k Bohu a do jeho božského světa. Nazývá se také spásou, nirvánou a podobně. Jeho základem je dosažené a dostatečně ustálené osvícení, poznání sebe a zrušení všech sklonů, které nás poutají do nebožského, a proto utrpení plného světa.

Nejsnazší stezka k poznání sebe

Nejsnazší způsob, jak poznat sama sebe, své pravé Já, vede přes pozorovatele.

Proč? Protože každý neustále a nepřetržitě si něco uvědomujeme neboli pozorujeme. Jsme trvale pozorovatelem všeho uvědomovaného a víc: jsme si vědomi i vlastní existence. Jsme proto pozorujícím a sebe si vědomým pozorovatelem. Pozorování, uvědomování je naší přirozenou, neusilovnou a samovolnou činností, která probíhá 24 hodin denně den za dnem. Jsme si neustále vědomi světa bdělého stavu, světa snění i prázdnoty spánku beze snů. Naše světy se mění, my jsme vždy jejich jediným neměnným a společným pozorovatelem. Proto není třeba nic hledat ani dosahovat, ale pouze věnovat svou pozornoust tomu, co jsme: sebe si vědomým pozorovatelem všeho.


Z obsahu


  • Mysl je božská síla, šakti
  • Praví a nepraví mistři
  • Pomocné prostředky na stezce
  • Mistr a naše úsilí
  • O metodice praxe
  • O světě a nejvyšší Skutečnosti
  • Přímá stezka

 


e-shop