Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak si uvědomit své Já

3. 1. 2008

kn_jak_si_uvedomit_sve_ja.jpgKniha, jak je již pravidlem, je věnována přímé stezce, která vede k poznání našeho pravého Já, jak ji učil Ramana Maháriši, Ježíš, Buddha a všichni praví mistři.

V prvé části knihy čtenář nalezne cenné rady, jak správně provádět vnitřní pránájámu i praxi átmavičáry neboli hledání Sebe. Druhou část tvoří poznatky z nejvyšších stupňů stezky, ozřejmování praxe, která zahrnuje tyto stupně a výklad jejích zákonitostí. Zabývá se stezkou poznání Sebe, jeho uskutečněním a postupy, které vedou k vysvobození ze znovuzrozování v hmotném světě.

Autor zde podává též srovnání buddhismu a dialektického materialismu, na jehož základě vyvrací některé mylné postoje a názory Františka Drtikola, který jakožto buddhista dobrovolně vstoupil do komunistické strany a aktivně se jako její člen podílel na únorovém puči v roce 1948. Kniha obsahuje i rozhovor s Davidem Godmanem z Ramanášramu a popisuje současnou situaci v něm.

Jak sám název knihy napovídá, dostává se nám do rukou vzácný nástroj, který nám při správném praxi pomůže uvědomit si své pravé božské Já.

 

Ukázka z knihy


Čtyři buddhistická připomenutí

Čtyři připomenutí shrnují zásady, jak se má pravý buddhista dívat na svět, ve kterém žije a oč má usilovat: o vysvobození ze samsáry a nemařit drahocenný čas, který je nám dán, ničím jiným.

Časté čtení těchto připomenutí, jejich promýšlení a domýšlení vede k vytvoření silného podnětu pro dosažení nirvány, který je nutný pro naši usilovnou a vytrvalou praxi.

Rozvažujme o následujících tématech

Máme veliké štěstí, že jsme se narodili jako lidé, kteří jsou schopni kráčet po duchovní stezce a dostali k tomu příležitost. Jsou miliardy bytostí, které tuto schopnost ani možnost nemají. Marní drahocenný čas a své možnosti. Říkáme tomu drahocenné lidské zrození.

Všechno je pomíjivé, včetně našeho života. Může kdykoliv skončit. Proto právě teď činíme rozhodnutí, že svůj život dobře využijeme a neodkládáme to ani o jediný den.

Všechno ve světě určuje karma – zákon příčiny a následku. Nevíme, jaká karma nás čeká. Náš život může kdykoliv skončit a nemáme žádnou jistotu, že se nám opět podaří narodit se v lidské podobě. Chápeme proto, že je třeba se cvičit právě teď, využít tuto příležitost, dokud ji máme a mimo jiné zlepšit své vyhlídky nejen na další lidské zrození, ale případně i na zrození ještě lepší, které by nám umožnilo pomáhat většímu množství bytostí.

Samsára – vesmír, který obýváme – je velmi rozmanitý a mnohotvárný. Mnoho tvorů v něm je vystaveno extrémnímu stresu, daleko většímu než cokoliv, co jsme kdy prožili. Nechceme prožívat v budoucnu těžké časy a nepřejeme to ani druhým. Posilujeme proto své odhodlání kráčet po cestě k probuzení právě teď, kdy k tomu máme příležitost.

 

Z obsahu


  • Pokyny k meditacím
  • Bůh a nejvyšší Skutečnost
  • Ego je stav vědomí
  • Zmatky v duchovních pojmech
  • Čtyři buddhistická připomenutí
  • Životopis Františka Drtikola jeho vlastními slovy
  • Srovnání buddhismu a materialismu
  • Rozhovor s Davidem Godmanem
  • Smutné zjištění a Mountain Path

 


e-shop