Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kdo je Bůh

kn_kdo_je_buh.jpgNejvětší tajemství Bible odhaleno – Bůh je vědomí Já jsem.

Ve všech dobách a na celém světě se lidé ptali po smyslu života a dospěli k řešení základní otázky naší existence i Boha: „Kdo jsem já a kdo je Bůh?“. Tak se objevila nejrůznější náboženství, která dávala na tyto otázky odpovědi.

Jelikož Pravda je jen jedna, všichni docházeli k jediné odpovědi: Bůh je vědomí Já jsem, které je stejné podstaty jako naše pravé Já. To je také pravý význam výroku, jehož platnost hlásá Starý zákon a potvrzuje Ježíš: „Pravím vám, bohové jste“. Jsme božské podstaty a Bůh je podstata našeho pravého Já, kterému jsme se však tak odcizili, že jsme na ně i na Boha zapomněli.

Tutéž pravdu jako Starý zákon a Ježíš, odhalují indičtí mudrci i buddhisté. V základě všech náboženství je poznání Pravdy: „Já jsem, vědomí Já jsem je Pravda i Bůh“.

Autor ve své knize odhaluje nejen tuto pravdu, ale na základě svých celoživotních zkušeností podává i návod k duchovní praxi, která vede k dosažení této přímé zkušenosti.

Kniha obsahuje nejhlubší duchovní poučení a vedení na stezce sebepoznání. Je nabitá duchovní energií boží přítomnosti, která čtením a praktikováním uvedené praxe bdělosti směruje hledající k jedinému cíli, jímž je život v Bohu ve vědomí Já jsem.

 

Ukázka z knihy


Co je Bůh?

Bůh je vědomí Já jsem (Mojžíš)

Bůh je láska (apoštol Jan)

 

Nejdůležitější částí Starého zákona je odhalení pravdy Mojžíšem, kdo či co je Bůh. Mojžíš se ve svém nitru dotazoval po Bohu a byl poučen:

„Já jsem ten, který jsem. Já jsem vědomí Já jsem. Já jsem je jméno mé“.

Jeho zkušenost nalezneme ve 2. knize Mojžíšově, verš 15, 3. kapitola. Jiné označení pro Boha Já jsem je Jahve, které ovšem většina českých překladů neuvádí. Původ jména Jahve není přesně znám, ale shoda je v tom, že označuje ryzí bytí.

Boha Já jsem, Jáhve vyznával Izajáš, Jeremiáš a po něm i Ježíš. Kdykoliv mluví o Já jsem, nemluví o své osobě, ale o Bohu Otci, který je absolutní vědomí Já jsem. Pochopení, že Bůh je nestvořený, neohraničený absolutní Duch, vědomí Já jsem otevírá pochopení celé nauky o vědomí Já jsem a přibližuje nám podstatu boží. O božském vědomí Já jsem učí i četní mudrci hinduismu z dob před Mojžíšem a nepochybně je znal i Buddha.

Své základní poznání o Bohu Já jsem Mojžíš vložil do desatera božích přikázání. Existuje i jiný pohled na Boha, který nám říká, že je láska a z tohoto poznání vyplývá přikázání lásky k Bohu, k našim bližním i k nám samým. To učí jak Starý zákon slovy samotného Mojžíše, tak i Ježíš.

 

Z obsahu


  • O přikázáních
  • Ježíš učí nauku o nedvojnosti
  • Dříve než Abraham, Já jsem!
  • Já jsem cesta, pravda, láska
  • Bůh je všude a vše
  • Etika a duchovní život
  • Očista mysli rozhoduje
  • Pravda o vysvobození
  • Základní zákonitost veškerého stvoření

 


e-shop