Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přehled stezky

13. 11. 2009

kn_prehled_stezky.jpgAutor podává praxi stezky k Bohu od jejího nastoupení až k jejím nejvyšším stupňům, jimiž jsou jednota a spása. Stezku dělí na základní a vlastní přímou stezku, která spojuje hledání našeho pravého Já, božství v nás a vnitřní pránajámu. Vychází z učení Ježíše Krista, Ramana Mahárišiho a ze svých zkušeností na stezce, kterou nastoupil v roce 1945.

Přímou stezku metodicky třídí po jednotlivých stupních, jako jsou hledání Já, ustálení poznání Já, mystická smrt, uvědomění jednoty, mystická svatba, vysvobození atd. Pro každý stupeň vytyčuje cíl, který má být dosažen, a popisuje praxi, která k dosažení cíle vede. Tak vede hledající postupně od nastoupení stezky až k jejímu cíli, jímž je opětné sjednocení s Bohem.


Ukázka z knihy


Známky pokroku

Jsou dány tím, jak dalece jsme pokročili v dosahování cíle stezky.

Známkami pokroku jednoznačně nejsou: mystické sny, vize, různé stavy blaženosti, rozjařenosti, tranzy, nadpřirozené projevy a podobně.

Pravý pokrok spočívá v celodenní vytrvalé duchovní praxi, v životě v souladu s duchovní zákonitostí a s požadavky stezky.

Nejdůležitější ze všeho je dosažený klid mysli, nepřítomnost zlých citů, zejména nelásky ve všech jejích projevech, dobré a trvalé rozlišování (vivéka) a nelpění (vajrágja), vzrůstající touha po Bohu, láska k němu, pokora, odevzdanost a nepřetržitost praxe.

Také rozhořený mystický oheň, vnitřní sitgmata a vývin světla.

Nejvyšší duchovní pokrok je neviditelný a je přibližováním se Bohu a přemáháním překážek, které nám v tom brání. Pokud denně, vytrvale a správně usilujeme, vždy dobře na stezce pokračujeme. Nepřetržité úsilí je samo o sobě neklamnou známkou duchovního pokroku. Nenechme se proto zmást nedostatkem nejrůznějších projevů, jako jsou vize a jim podobné. Přerušit praxi proto, že je nemáme, by byl veliký a nešťastný omyl.


Z obsahu


  • O stezce všeobecně
  • Základní stezka
  • Přímá stezka
  • Stupeň uvědomění si Já jsem
  • Stupeň uvědomění Otce, brahman
  • Stupeň konečné vysvobození, vidéhámukti
  • Souhrn práce s myslí
  • Souhrn stezky lásky

 


e-shop