Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rady na cestu

13. 9. 2005

kn_rady_na_cestu.jpgRady na cestu jsou osobní praxí prověřené rady pro začátečníky i pokročilé, jak přímo a bezpečně kráčet stezkou k Bohu a poznání našeho pravého Já. Nestaví na víře a dohadech, ale na skutečnosti, kterou každý zná a žije, což je jeho vlastní podstata: Jsem, existuji a vím, že jsem, že existuji. Jsem si své existence vědom a vím, uvědomuji si, že jsem to já, kdo jsem. Jsem sebe si vědomé, svou existenci si uvědomující bytí, ryzí vědomí Já jsem.

Vybrané náměty jsou ty otázky praxe, které rozhodují, zda uspějeme, či nikoliv.

 

Ukázka z knihy


Podstata projevu a zákonitosti, která jej řídí

Zdrojem projevu je neprojevená Skutečnost. Projev existuje výhradně v ní. Z ní vzniká, v ní trvá a do ní se opět navrací.

Projev je společné a nedělitelné působení vědomí a jeho tvořivé síly, je pohybem, činností neprojevu.

Základ všeho projeveného i jednotlivých bytostí je beztvaré vědomí. Zevní tvary světa i těla bytostí jsou vytvářeny nepřetržitou činností, pohybem tvořivé síly.

Tvořivá síla je všemocná energie a božská inteligence. Není neživá a nerozumná, ale živá a inteligentní.

Bez pozorujícího vědomí projev neexistuje a ani existovat nemůže. Stvoření začíná stvořením svého pozorovatele.

Tvořivá síla v klidovém stavu existuje v neprojeveném vědomí. V projevu její část vytváří jeho tvary a těla bytostí v pozorujícím vědomí a ve spojení s ním.

Energie je nezničitelná. Je možné pouze měnit její stavy. Převádět ji z projevu do neprojevu a opačně nebo měnit její úrovneň.

Božská tvořivá síla je myslí Boha. Bůh myslí a svět se děje. Veškerý projev je duševní podstaty. Je rozlišenou duševní energií s různou úrovní.

Projev je nedílnou součástí jediné Skutečnosti, která se nachází současně v klidu i v pohybu. Projev je rozlišení uvnitř Skutečnosti, nikoliv její rozdělení.

Lidská mysl je součástí mysli kosmické neboli boží a v jejím rámci má i omezenou tvořivou moc.

Myšlenky, city, představy jsou tvořivé síly, které vytvářejí to, co jsme do nich vložili s takovou silou, jakou jsme jim věnovali, a jak dlouho jsme tak činili.

Celému projevu vládne zákon akce a reakce, příčiny a následku neboli karmický zákon. Podle něho každý sklízí jen to, co zasel a v takové míře, s jakou silou tak činil.


Z obsahu


  • Základní pokyny pro nástup vnitřní stezky všech náboženství a její praxi
  • Největší chyby a překážky na stezce
  • Vědomí je nejdůležitější
  • O mysli
  • Božská životní síla
  • Bez mistra je dosažení nemožné
  • Vyhnání z ráje
  • Moje poslední duchovní vůle

 


e-shop