Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ze samsáry do nirvány

13. 7. 2006

kn_ze_samsary.jpgDiamantová sútra a Sútra srdce

překlad a výklad Jiří Vacek

Duchovní učitel Jiří Vacek (nar. 1931) se prakticky zabývá jógou, buddhismem, mystikou a dalšími náboženskými směry od roku 1945. Své zkušenosti vtělil do řady původních prací, z nichž Džňána gíta vyšla jako prvá v roce 1990.

Dosažené zkušenosti autor využívá i v překladech starších děl, které překládá i vykládá způsobem pochopitelným modernímu člověku, a tak zpřístupňuje jejich vnitřní smysl, který zůstává často pod závojem dobových exotických termínů utajen.

Výklad SÚTER SRDCE A DIAMANTOVÉ je takto přístupný chápání všem upřímně hledajícím pravdu a navíc, což je nejdůležitější, doplněn i pokyny pro praxi jak skutečně dosáhnout toho, o čem sútry hovoří – pradžni, nejvyššího poznání.

Podaný výklad osvětluje i společné prvky nejvyššího dosažení cestou buddhistickou, advaity (džňána jógy) i křesťanství, což umožňuje pochopení, že konečná pravda je jen jedna a že všechna náboženství ve své ryzí podstatě na ni poukazují a k ní směřují.

Výklad pramení z vlastního vnitřního dosažení a nikoliv pouze z intelektuálního zpracování, které často pravdu buddhismu a zenu spíše zatemňuje než osvětluje.

 

Ukázka z knihy


Tak jsem slyšel

Vedu do nirvány všechny bytosti, ať jsou narozeny jakkoliv, ať mají tvar či vědomí nebo nikoliv, aby nezanechaly za sebou nic a dosáhly konečného vysvobození. Tak, ač nesčetné bytosti dosahují vysvobození, ve skutečnosti nikdo není vysvobozován, protože jestliže bóddhisattva lpí na nesprávné představě ega, není bóddhisattvou.

Když se bóddhisattva věnuje dobročinnosti, má tak činit, aniž by jeho mysl ulpívala na tvaru, zvuku, vůni, doteku či věci, má konat dobro, aniž by jeho mysl setrvávala v klamných tvarech. Proč? Protože když bóddhisattva koná dobro, aniž by jeho mysl spočívala ve tvarech, jeho zásluhy jsou nezměrné a nad veškeré pomyšlení.

 

Z obsahu


  • Diamantová sútra a její učení
  • Sútra srdce a její učení
  • Co je prázdnota
  • Pravé dosažení
  • Já, kdo jsem já
  • Co je tvar a co je prázdnota?
  • Cesta k vysvobození
  • Mystická smrt a poznání sama sebe
  • Oddělení vědomí od těla a mysli

 


e-shop