Jdi na obsah Jdi na menu
 


Život božský

2. 5. 2000

kn_zivot_bozsky.jpgŽivot božský, jak jej dosáhnout, čím je a v čem spočívá.

Všechna náboženství nás učí, že původní stav člověka byl božský. Měl nesmrtelné tělo, žil v božské blaženosti a byl naprosto šťasten. Jeho dnešní stav, ve kterém žije ve smrtelném těle a s ním trpí v nebožském světě, je výsledkem odpadnutí od Boha, který je naší podstatou, naším pravým Já, na které jsme zapomněli a kterému jsme se odcizili.

„Život božský“ nás učí, jak se na boží obraz v nás, který Bůh do každého člověka vložil, rozpomenout a obnovit jeho vědomí. Tímto vědomím je Já jsem, pravé jméno boží, které je i dveřmi do království nebeského neboli skrze ně dosahujeme obnovy svého původního božského života, života v Bohu a s Bohem.

Celá kniha je praktickým návodem, který nás postupně krok za krokem učí poznávat Boha v sobě jako vědomí Já jsem, lásku, pravdu i tvořivou sílu a tak žít s nimi v jednotě a souladu. To je právě božský život, který musíme v sobě objevit již zde na Zemi, abychom dosáhli království nebeského, kde vládne opravdu Bůh.

 

Ukázka z knihy


O našem božském základu a návratu do něj – jediná jistota

Nutnost znalosti sama sebe je nepochybná a nakonec nás přivádí k základní otázce o naší existenci: Existujeme vůbec, a jestli ano, co je touto existencí?

Nevím-li, co jsem, pak ani nemohu vědět, jak mám žít, co je pro mne dobré a co zlé. To je zřejmé.

Každý člověk, ať vědomě či nevědomě, také potřebuje a hledá nějakou neochvějnou jistotu, o kterou by se mohl opřít, která nikdy neselže a ve které by byl v naprostém bezpečí. Hledáme-li takovou nějakou neochvějnou jistotu nebo nevyvratitelnou pravdu, zjistíme, že je jí výhradně naše bytí a nic jiného, protože vše ostatní je nestálé, proměnlivé a pomíjivé, což platí o světě, jeho bytostech i našich tělech a o naší tělesné existenci vůbec. Můžeme o své existenci pochybovat, jak chceme, ale proto ještě nepřestáváme existovat. Navíc, samo toto pochybování dokazuje naši existenci. Musím být, abych mohl pochybovat.

 

Z obsahu


  • Cíl stezky
  • Všemocné je spočinutí Ducha!
  • Podstata ega
  • Základní zákony vědomí
  • Bdělé pozorování
  • Uvědomění našeho pravého Já
  • Nepravá láska k bližním
  • Božská moudrost
  • Jak žijí mudrci

 


e-shop