Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sexualita v józe a mystice / Tantra a tao jóga

21. 4. 1995

kn_tantra_j.jpgKolem sexuality v lidském i duchovním životě panuje velké neporozumění a neodůvodněné předsudky. Ještě více to však platí o tantře, která je velmi zjednodušeně a nesprávně chápána jako sexuální jóga. Autor nejprve vysvětluje podstatu sexu, zásady jeho duchovní etiky, bez níž se stává pouze honbou za smyslovým potěšením a která je nezbytným předpokladem praxe tantry. Část knihy je věnována zkušenostem význačných jogínů se sexuální touhou a uvádí velmi často vypouštěné sexuální praktiky hatha jógy z jejich písem.

Na tomto základě pak autor odhaluje praxi tantry, jejíž jednou částí  a to jednou částí zdůrazněme  je přeměna sexuální energie na (duchovní) Světlo, spojení mužského a ženského principu v nás, vytvoření Světla a spojení s kosmickou silou  šakti.

Pro praktiky duchovního života přináší několik osvědčených způsobů, jak účinně zacházet se sexuální touhou a vyřešit tak problém, který dík četným předsudkům se zdál být neřešitelný. Zbavuje sex nánosu "hříšnosti" a ukazuje jej takovým, jakým v pravdě je: projevem životní síly. Ta není hříšná, ale božská.


Ukázka z knihy


Principy tantry

Tantra je druhem jógy, který ve značné míře spočívá na filozofii a uctívání tvůrčího božského principu, který křesťané nazývají logem, hinduisté šakti. Projevené světy i jejich bytosti jsou podle této nauky výtvory této šakti a to nikoliv jednorázovými a od sebe oddělenými, ale jsou ve své existenci tvůrčí božskou silou trvale udržovány a víc: ona sama je tvoří pohybem své projevené části. Vše stvořené je tak podstatně trvale božské i když některé úrovně i jejich obyvatelé se současně nacházejí ve stavu nebožském a nevědomém. Právě proto, že je svět včetně bytostí podstatně božský, je možné jej správným způsobem do tohoto stavu opět vrátit. Proto tantra neodmítá naše těla, mysl a smysly a jejich potěšení, ale vychází z nich, aby je produchovnila a vrátila do jejich původního božského stavu.

Podstatným aspektem nejvyšší Skutečnosti je i blaženost, radost, pocit štěstí neboli ánanda. Ten je přítomen i ve smyslových a sexuelních potěšeních, ale my jej nesprávně připisujeme smyslům a zevním podnětům a domníváme se, že blaženost, kterou vzbuzují, je z nich samých. Ve skutečnosti zdrojem každé blaženosti je sám Bůh, který je všudepřítomný, tedy v zakoušejícím, ve smyslech i v předmětech či bytostech, které samy blaženost neposkytují, ale pouze vyvolávají projev naší vnitřní, nám vrozené božské, blažené podstaty. Tantra proto trvale obrací žákovu pozornost k podstatě božskosti všeho projeveného, učí jej ji stále ve všem a všude nazírat a uvědomovat si ji. Současně cílevědomě a řízeně používá smyslových potěšení k vyvolávání blaženosti, radosti, ánandy a vede k pochopení jejich božského původu, přičemž dosahovaná potěšení a blaženost z nich jsou neustále produchovňovány vedením božské síly zpět do jejího původního božského zdroje a stavu. To není úkol ani snadný ani jednoduchý a vyžaduje dobrou přípravu, velkou kázeň a sebeovládání, které zevním lidem a začátečníkům velmi chybí. Tantra není stezkou těch, kteří jsou pod vládou smyslů, ani není jejím cílem samo smyslové uspokojení a vyžití. Právě naopak: je stezkou hrdinů, kteří jsou pány ve svém domě  v těle a v mysli.

Uvedená přeměna tvůrčí životní síly jedince na duchovní a božskou se týká všech aspektů projevené části naší bytosti: těla, prány, i mysli a její zvláštní částí je probuzení hadí síly a její dovedení nad hlavu, kde se spojuje se svým zdrojem, s kosmickou šakti. Zde dosahuje kvalit světla, což je nejvyšší božské stadium projevené šakti. Sexuelní touha je projevem této prána šakti, která je probuzena a vystoupila sušumnou vzhůru do jejího druhého centra, čakry. Pokud tento pohyb podchytíme a neunikne nám zevně, ale podržíme-li jej a obrátíme vzhůru, stoupá, správně vedena v pohlavním vzrušení až nad hlavu. Právě toto je cílem všech sexuelních praktik tantry i tao jógy. To se samozřejmě neděje běžně prováděným sexuelním stykem, ani partner či partnerka nejsou libovolní, ale za předpokladu dodržení všech podmínek a správného postupu, které jsou k dosažení cíle tantry nezbytné. Pohlížet proto na tantrický sexuelní rituál pouze jako na prodlužovaný sexuelní styk, jak se někdy děje, dokazuje, že těmto „znalcům" tantry unikla její samá podstata.


Předpoklady praxe tantry

Tantra i tao jóga včetně sexuelní praxe, jsou jógou jako každá jiná jóga. Lze ji zařadit do skupiny jóg, kterým dávám souhrnné označení šakti jóga, protože spočívají převážně na využívání šakti, tvůrčího božího principu. Prána šakti, kundaliní šakti, mantra šakti, sexuelní energie i duchovní světlo nejsou ničím jiným než různými stupni projevu této jediné síly, loga.

Základní požadavky na žáka stezky, který chce tuto jógu provádět, jsou proto stejné jako na ostatních stezkách. Je jím duchovní etika známá jako jama a nijama a odtažení od smyslů pratjáhára. Zvláště poslední je podstatné. Žák tantry své smysly musí ovládat. Tantra není stezkou uspokojování smyslových žádostí včetně sexuelních, ale ubírá se jejich produchovněním do oblasti nadsmyslové. Kdo je posedlý smyslovostí, nedosáhne cíle stezky, ale praxe sexuelní jógy jej učiní ještě větším otrokem smyslů, než je. Toto je nebezpečí této stezky, což však není důvod, aby byla odmítána. Každá stezka má svá úskalí a bezpečná stezka neexistuje. Přesně řečeno: nebezpečí stezek nespočívá v nich samých, ale v našich nedostatcích a shovívavosti k nim, tedy v nedodržování vyžadovaných podmínek a předpokladů.

Bylo by velmi nesprávné položit rovnítko mezi jógickou sexuelní praxí a tantrou. Sexuelní jóga jako samostatná disciplína jógy neexistuje. Je pouze jednou součástí šakti jógy i tantry a nelze proto praktikovat pouze ji. V příslušných jógických písmech, jako je např. „Lampa k hatha józe" nebo „Šiva samhita" tvoří pouze menší část popisované duchovní praxe. Zužovat tantru pouze na oblast sexu je její nepřípustná vulgarizace. Ve skutečnosti stupně jógy jako jsou ásany, pránájáma, bandhy, mudry i používání manter jsou prvky tantrické. Není vinou tantry, že je na západě chápána jako ryze sexuelní záležitost. Sám velký světec Rámakrišna prováděl několik let tantrickou praxi pod vedením své učitelky a jelikož žil od svého mládí v celibátu i když byl ženat, je zřejmé, že jeho tantrická stezka sexuelní praktiky dokonce párové či skupinové pravděpodobně nezahrnovala. Byla zaměřena na výstup hadí síly jinými způsoby. Podrobnosti této jeho praxe nebyly zveřejněny.

Kdo nemá tyto základní předpoklady pro praxi jógy, musí je nejprve získat a teprve pak může úspěšně zvládat tantrické rituály.

Dalším předpokladem je správné pochopení božské podstaty sexu a zbavení se všech předsudků o něm. S pocity viny nebo nízkosti sexu nelze tantru úspěšně provádět, což samozřejmě platí i o jejích dalších přísadách - jídle a víně. Základním postojem, ze kterého tantrik vychází, je trvalé nazíráni a uctívání božské tvůrčí síly ve všech jejích projevech a to jak v rituálech, tak i v denním běžném životě.


Z obsahu


  • Sexuelní život
  • Sexualita v duchovní praxi
  • Sexuelní duchovní praxe tantry a taoismu

 


e-shop