Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tripura Rahasja - Tajemství za Trojicí

9. 3. 1995

kn_tripura.jpgTripura Rahasja je jedním ze základních a prastarých děl o nedvojné filozofii tradice Dévi (Bohyně Šakti) a její praxi – džňána józe. Její denní studium doporučoval Ramana Maháriši z Arunáčaly. Dílo postupně odpovídá na otázky o podstatě světa i člověka a rozebírá základní podmínky poznání, z nichž za nejdůležitější považuje vlastní správné a vytrvalé úsilí směřující k osobní, přímé, neduální a nadrozumové zkušenosti.

Pouhé čtení duchovní literatury a nekonečné diskuze nejsou cestou k cíli. Upozorňuje na překážky a omyly na této stezce, pojednává i o různých druzích džňáninů. Vysoce zajímavá a závažná je i stať o různých druzích samádhi, z nichž nejvyšší není trans se zapomenutím světa, ale naopak vědomé spočívání v Nejvyšší Skutečnosti při vědomí světa a v přirozené činnosti.

 

Ukázka z knihy


Nechuť ke světským zábavám je nezbytným předpokladem pro dosažení klidu mysli bez přání

Zdá se, že nikdo nevlastní vše, co by postačilo ke štěstí. A tu vyvstává otázka: "Což nemůže být člověk šťasten, i když má omezené prostředky?" Já sama ti na to odpovím.

Nemůže být štěstím, co je smíšeno s utrpením. To je však dvojího druhu, vnější a vnitřní.

Prvé - náleží tělu. A je způsobeno nervy a tak podobně. To druhé - přísluší mysli. Je vyvoláno žádostmi.

Duševní muka jsou horší než fyzická bolest. Celý svět se stal jejich obětí. Žádosti čí přání jsou zárodky stromu utrpení a nikdy nezůstávají bez plodů.

Přemoženi jimi, Indra i jiní Dévové, ač žijí v oblastech nebeských radostí a živí se nektarem, jsou stále jejich otroky a ve dne i v noci jsou činni podle jejich příkazů.

Úleva získaná splněním jednoho přání, dříve než druhé vyvstane, štěstím není. Sémě bolesti je stále skryté. Takové úlevě se těší i hmyz - a to dozajista nepředstavuje vzor pravého štěstí.

A přece jsou jejich radosti zřetelně lepší než radosti člověka, byť i jen proto, že jejich žádosti jsou méně složité a prostší.

Kdyby bylo štěstím splnění jednoho přání z mnohých, kdo by pak nebyl na tomto světě šťasten?

 

Z obsahu


  • O nesvobodě a vysvobození
  • O inteligenci, vědomí a třídách džňáninů
  • O neužitečnosti prchavých samádhi a o cestě k moudrosti
  • O vědomí, ovládání mysli a spánek
  • Zdání skutečnosti vesmíru závisí na síle vůle, která jej vytváří
  • Tajemství za trojicí

 


e-shop