Jdi na obsah Jdi na menu
 


Život v Duchu svatém 1.díl

25. 9. 2014

kn_zivot_v_duchu_svatem_1.jpgCílem každého křesťana má být získání Ducha svatého a život v něm. Ducha svatého nelze získat nějakým obřadem, ale výhradně osobní duchovní praxí. Právě této praxi, která je v evangeliích popsána jako Ježíšův výstup k Otci, je kniha věnována. V hinduismu je známa jako uskutečnění brahman, buddhisté ji znají jako dosažení Buddhova nezrozeného, nirvány.

Otec, brahman a Buddhovo nezrozené jsou synonyma pro nejvyšší Skutečnost, pro absolutní božství. Cesta k jejich uvědomění je právě křesťanský výstup k Otci neboli návrat k Němu. Duchovní úsilí, které k tomuto cíli vede, je jasně a podrobně uvedeno tak, že návrat k Otci mohou nastoupit všichni, kteří po tom upřímně touží bez rozdílu náboženského vyznání.

Jejím základem je poznání vědomí Já jsem v nás, které je, jak říká Mojžíš, Bohem. Toto Já jsem není ani křesťan ani hinduista ani buddhista, ale naše božská podstata, soupodstatná s absolutním Bohem, Otcem, brahman, Buddhovým nezrozeným, o němž platí Ježíšovo: „Otec a Já jedno jsme, ale Otec je vetší než Já.“

Samotná četba této knihy nás obrací ke Zdroji, domovu, ze kterého jsme vyšli a do nějž se máme opět navrátit. Dozvíme se v ní nejenom jak na to, ale získáme i potřebnou sílu na tuto nelehkou cestu.


Ukázka z knihy


Tři klenoty

Nejlepší výzbrojí pro úspěšnou a přímou stezku jsou tři klenoty.

 

Prvým klenotem je nauka

Nejpřednějším cílem správné nauky je podat návod „jak na to“, který by mohli provádět všichni hledající bez rozdílu svého postavení ve světě. Nauka má být jasná, srozumitelná, bez zatajování čehokoli a přístupná všem. Má bezpečně vést žáka od začátku stezky až po dosažení vysvobození. Důkladná znalost nauky je základním předpokladem úspěšné praxe. Taková nauka musí vycházet ze znalosti působení duchovní zákonitosti a být s ní v souladu.

 

Druhým klenotem je společenství

Pro každé společenství upřímných hledajících vždy platí:

„Kdekoliv se shromáždí v mém jménu alespoň dva nebo tři, tam Já jsem uprostřed nich“.

Dva lidé, kteří se setkávají, aby společně kráčeli cestou k Bohu, jsou víc než dva lidé. Jsou duchovním společenstvím, moderně duchovním týmem, sanghou a získávají pomoc boží pro svou snahu. To platí i tehdy, když na setkáních není přítomen mistr v těle. Navíc, odtělení mistři často taková setkání navštěvují a pomáhají zúčastněným meditovat.

Proto je dobré se často setkávat a společně meditovat. Podstatná je upřímná touha po Bohu a snaha po jeho dosažení. Případné názorové rozdíly, pokud nenarušují společné soustředění na Boha, nejsou na překážku. Dlouhodobé společné meditace prohlubují duchovní úroveň společenství, meditace má stále větší sílu a její pravidelní účastníci stále více dostávají a získávají. Skutečně dobré meditační společenství počíná vytvářet i duchovní světlo, což je jedna z nejvyšších dostředivých sil, která vše vrací Bohu.

Takové společenství by měl mít každý účastník v úctě a chovat se tak, aby jeho blahodárný vliv zvyšoval.

Dobré duchovní společenství se zákonitě stává předmětem útoků sil zla. Pokud jeho někteří členové dostatečně nehlídají svou mysl, tak se stávají snadno pomocníky těchto zlých sil. Pod jejich vlivem se začínají chovat ke společenství nesprávně a místo lásky k Bohu a ke členům společenství šíří nelásku, nepřátelství a tím vážně narušují duchovní pomoc, kterou společenství poskytuje.

Hledisko, jak tyto projevy zla odhalit a rozpoznat, je jednoduché. Vše, co narušuje přátelské vztahy a společné meditace je zlé a pochází od sil zla. K jednotě společenství mají na prvém místě nevíce přispívat ti, kteří je vedou tím, že jdou příkladem v plnění přikázání lásky k Bohu a k bližním. Kde se tak neděje, jdou vždy věci nesprávným směrem. To, co hovoří v takových případech jasně, jsou skutky a jejich výsledky, nikoliv slova.

 

Třetí klenot – Mistr

Mistr v těle je osobnost, která se poznala ve vědomí Já jsem a umí v něm spočívat. Tím, jak spočívá ve vědomí Já jsem, tak šíří i jeho duchovní moc, která pomáhá druhým si také Já jsem uvědomit. Cestu je možné a také nutné nastoupit i bez pomoci mistra, ale k dosažení poznání Já jsem každý, kdo toto poznání nemá, nevyhnutelně pomoc mistra potřebuje. Jinak neuspěje.

Proto získání pomoci mistra pro uvědomění sebe by mělo být pro hledající zásadní záležitostí, protože bez jeho pomoci je nezískáme. Při tom vždy platí, že mistr se ujímá těch, kteří usilují ze všech sil a poznání je jejich nejpřednějším cílem a také se správně k němu chovají.

Druhou podmínkou jsou upřímné a přátelské city a chování k mistrovi s vědomím, co jeho pomoc znamená.


Z obsahu


  • Člověk jako obraz boží
  • Chvála klidné mysli
  • Zákony, kterými se řídí veškeré stvoření
  • Nepřekážejme Bohu!
  • Jak jsem se uvědomil
  • Nejmocnější mantra
  • Uvědomování a tvoření
  • Láska, pokora a odevzdanost
  • Tajemný Duch svatý

 


e-shop