Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jedlové Kostolany 06/2009 - promluvy JV 3

23. 6. 2009

Jiří Vacek

Vtip před střídavou pránájámou

Hodina náboženství,  a pan farář vykládá o nebi,  jak je to tam hezké,  co nás tam vše pěkné čeká,  a nakonec se ptá:  "Děti, kdo chce jít do nebe?"  Všichni zvednou ruku, akorát Pepíček  se nehlásí.  Pan farář ho vyvolá:  "Pepíčku, ty nechceš do nebe?"  „Ne“. „A jak to, proč, prosím tě“?  „Protože mně maminka  říkala, že mám jít ze školy rovnou domů“.  


(v průběhu meditace)

Pozoruju, že  vzrůstá počet těch,  kteří necvičí střídavou pránájámu.  A marně přemýšlím proč?  To si myslíte, že jste tak vyspělí, že už to nepotřebujete?  A i kdybyste to nepotřebovali,  tak, když se cvičí, tak mají cvičit všichni společně a stejně! Nevidím opravdu důvod,  proč byste to neměli cvičit!  Na smrt nemocní nejste.  A ona má naopak dobré  zdravotní účinky. Je to výborná příprava na meditaci, protože zbystřuje vědomí, uklidňuje mysl, dává do rovnováhy  proudění nádí. Čili nevidím  nejmenší důvod, proč byste to necvičili!  Takže to koukejte cvičit! Laskavě se obtěžujte! Nic se vám nestane.  

(k jednomu účastníkovi) „Ty to zejména potřebuješ cvičit! Máš věčně otevřenou pusu!  Musíš mít zavřenou pusu při meditaci.  To je pro tebe jak dělané cvičení a přesto to necvičíš!  Proč to necvičíš?  Nemůžeš mít při meditaci otevřenou pusu, dýchá se nosem, to je základ meditace!  Já na tebe koukám kolik seminářů! A už jsem ti to jednou říkal.  Proč necvičíš střídavou pránájámu?  Pro tebe je to zrovna důležité!  Aby ses naučil dýchat nosem!  Dělej to, co máš dělat!  A nedělej žádné extrabuřty!  Nejsi žádný mistr“!


(po meditaci)

Dnes tady máte vystavena všechna CD  a DVD.  To je, když je využíváte, velká pomoc pro  meditaci, když jste doma.  Ale i na společných meditacích.  Protože podle některých  můžete přímo meditovat.  To je číslo 5 - vnitřní pránajáma.  A číslo á6 - meditace na pozorovatele.  Pak tam jsou kazety, které vás přímo  vedou k uvědomění si Já.  Je to číslo 9., 10., 11.  A ostatní vás vedou po stránce mysli, po stránce charakteru.  Upozorňují vás na chyby.  Na zákonitosti stezky.    Takže si můžete pouštět při nějaké práci doma, třeba při žehlení, mytí nádobí a podobně nebo při jízdě v autě nebo při cestě do práce, z nějakého přehrávače a můžete tak využívat  každou chvilku  pro duchovní povzbuzení. Jinak  tady jsou Mahárišiho spisy a   jeho životopisy. To je přesně to, co děláme. Nemusím snad říkat, jak je důležité znát Mahárišiho nauku.  Zde platí, co jsem říkal o CD, DVD.  Navíc tam máte celou řadu "Jak jsem hledal Boha a nalezl Sebe".  Což je vlastně  praktická jóga   nebo mystika.  Taková jaká skutečně je.  Bez jakéhokoliv  přikrašlování.  Takže to je vše pro vás velmi cenné.  

Ještě ke střídavé pránájámě.  Kdybyste trošku mysleli a domýšleli učení,  tak byste přišli na to,  že to je vlastně kromě mnoha  příznivých účinků,  které má,  výborná metoda, jak meditovat v činnosti.  Dýchání je tělesná činnost. Navíc tam  střídáte dírky pomocí  prstů, takže to je tělesná činnost, při které máte být v pozorovateli.  Je to velmi snadná  a jednoduchá tělesná  činnost, nemusíte na ní dávat pozor, takže to je   báječný způsob, jak se učit meditovat v činnosti.  Což je tedy další argument, že se má  střídavá pránájáma cvičit.  Teď máme snídani  a za 5 minut půl desáté tady.