Jdi na obsah Jdi na menu
 


Morávka 10/2014 - promluvy JV

4. 10. 2014

Jiří Vacek

Morávka, 4. 10. 2014

Přepsal:  Petr Bělský

 

8-9h, zevní pránájáma

Vedl: Jiří Vacek

Tak poděkujeme a poprosíme.

Tak se pustíme do pránájámy.

Praxe střídavé pránájámy

Můžeme skončit. A teď se věnujeme jako vždycky nácviku uvědomování si, že nejsme tělem ani v těle, ale že tělo je v nás, že je pronikáno vědomím, obklopeno vědomím, které existuje i nezávisle na těle. Kdo již v tom uspěl, tak se rovnou uvědomí jako vědomí, které má v sobě tělo. Kdo ne, tak ať to zkouší tak, jak jsme se tady učili.

Základem, kterého se musíme neustále držet, je: já jsem sebe si vědomé vědomí, nejsem ničím, co pozoruji. To si musíme neustále připomínat v mysli, ale hlavně to musíme prožívat ve vědomí. Musíme si jasně uvědomovat ten rozdíl: tady jsem já – vědomí, které všechno pozoruje, které se nemění, a to, co pozoruji, je ne-já, to nejsem já. Hlavním naším neštěstím je, že jsme ztratili vědomí, že jsme vědomí, a současně, že toto vědomí ztotožňujeme s tělem a s myslí nebo je necháváme nevědomě pohlcené ve světě. Oboje nám přináší nesvobodu a utrpení. Takže neustále si uvědomujme a připomínejme: já jsem sebe si vědomé vědomí, které vše pozoruje, a nejsem nic z toho, co pozoruje. Jakmile tento postoj ztratíme, tak je zle. Pak nám nepomůže nic.

Jelikož končíme, tak se sluší poděkovat všem, kteří se o konání semináře zasloužili, ať už po organizační stránce, nebo po stránce vedení meditací. Musíme jim být velmi a velmi vděčni a oceňovat jejich práci, protože bez ní by semináře nebyly. Z toho také vyplývá, že jelikož oni nám dobrovolně věnují svůj čas a síly, tak nikdo nemá automaticky na seminář nárok. Občas zaznamenávám u některých účastníků semináře takové tendence, že si myslí, že jedou na nějaký placený rekreační zájezd. Tak to není. Toto jsou čistě semináře, na kterých dostáváte velkou duchovní pomoc, a tak to také musíte brát. Na semináře jezdíme proto, abychom si své ego umenšovali, a ne proto, abychom tam přijeli a hned měli spoustu požadavků na nějaké nepravidelnosti, které jen komplikují a narušují práci organizátorů. A navíc si uvědomte, že podnikatelé, u kterých máme zasmluvněny stravu a nocleh, vůbec nejsou ochotni na takové požadavky brát ohled. Kdybychom třeba chtěli vyhovět, tak ani nemůžeme. Takže jezděte na semináře, ale s pokorou a s vděčností, a uvědomte si, jak je to naprosto výjimečná záležitost. Stačí se rozhlédnout po jiných duchovních skupinách a bude to naprosto jasné. Takže na prvém místě musíme poděkovat Dáše a všem jejím pomocníkům, jak to tady dokonale zvládli, a pak také samozřejmě těm, kteří vedli meditaci. To není, jak si někdo možná myslí, že tady jen sedí v klidu a nic nedělají – právě naopak, ten jejich klid, to je ta nejvyšší práce, jaká existuje, a také nejcennější. Proto jakákoliv nespokojenost nebo kritiky vůbec nejsou na místě. Spíše byste se všichni měli podobným způsobem dobrovolně, jako karma jogíni zapojit. Začnou zase sobotní meditace – první bude osmnáctého tento měsíc v sobotu v Praze ve Spolkovém domě a prvního listopadu v Brně v Rubínku. Mezi tím je také nějaký kratší seminář, na kterém my s Miluškou nebudeme.

 

10-11h, vnitřní pránájáma

Závěrečná slova

Takže moc poděkujeme. Je to opravdu obrovská milost, jaké se nám dostalo, že jsme se takhle mohli sejít a prohloubit se. Teď jde o to hlavně zase to obratem neztratit. Zaměřme se do budoucnosti, vyšleme šakti před námi, abychom neztratili to, co jsme získali, a drželi to úspěšně dále, až se vrátíme domů. Poprosme i o ochranu na Stezce – o to, aby nás zevní záležitosti příliš nezatěžovaly, aby zbylo dostatek času a síly pro Stezku. A hlavně musíme po poznání, po návratu k Bohu toužit ze všech svých sil – nejen hlavou, vůlí, rozumem, ale i Srdcem, citem. Často největší překážkou je právě rozpor mezi hlavou a srdcem, mezi vůlí a láskou, mezi touhou a přáním. Ty musí směřovat společně, jinak chvíli vítězí v přetahování o nás svět, chvíli touha po návratu a není to k ničemu. Prostě musíme se vzepřít veškerou silou a pak to teprve je někde vidět.

----------------------

Nyní se pustíme do vnitřní pránájámy. Prodýcháme naráz celé tělo. Středem dechu bude Srdce. Dýcháme ze Srdce do nekonečné rozlohy vědomí Já jsem a zpátky.

-----------------------

Teď budeme nadechovat po obou stranách páteře, zevně mimo páteř, z prostoru nad hlavou dolů do jedničky, pod nohy a vydechovat zpátky středem páteře nad hlavu. Tím zavádíme pránu, životní sílu do sušumny a vedeme ji nahoru, kde se mění ve Světlo. To už samozřejmě předpokládá, že jsme dostatečně očištění, aby proces proměny síly ve světle mohl bez překážek proběhnout. Pokud ta čistota tady není, tak se mohou vyskytovat bolesti všelijakého druhu. Pak se musíme zlepšit v očistě, abychom mohli pokračovat dále.

------------------------------

Teď budeme nadechovat zpod nohou sušumnou, středem páteře nad hlavu vzhůru a vydechovat do nekonečného prostoru nad hlavou, kde je oblast Světla.

-------------------------------------

Teď půjdeme zpod nohou středem páteře nad hlavu co nejvýše, nejen nad hlavu, ale hodně vysoko nad hlavu – do nekonečna a stejnou cestou budeme vydechovat dolů pod nohy. Takže s nádechem nahoru, s výdechem páteří dolů.

------------------------------------

Kdo už to umí, tak samozřejmě při tomto dýchání a vůbec trvale drží tělo ve vědomí – není v těle, ale tělo je v něm. Také tělo je tím vědomím pronikáno. To všechno patří s tím dýcháním dohromady.

-------------------------------------

Budeme dýchat ze Srdce nad hlavu co nejvýše a zpátky do Srdce.

Nadechujeme pod nohama nebo v jedničce, nádech vedeme středem páteře nad hlavu a výdech do Srdce. Vrátíme se do prostoru pod nohama a znovu – páteří nahoru a výdech do Srdce.

--------------------------------------

Budeme nadechovat v centru pod nohama, středem páteře půjdeme nad hlavu, výdechem do Srdce, nádechem ze Srdce nad hlavu, výdechem zpět dolů pod nohy. Tak pořád dokola. Takže zpod nohou nad hlavu, výdech do Srdce, ze Srdce nádech nad hlavu, výdech středem páteře dolů pod nohy. Pořád dokola.

---------------------------------------

Teď se uvědomíme současně v centru co nejvýše nad hlavou, pod nohama a v Srdci a budeme tato tři centra dýchat současně.

---------------------------------------

Přestávka do čtvrt.