Jdi na obsah Jdi na menu
 


Veřejná meditace Stodůlky 10.12. 2016 - promluvy 1

10. 12. 2016

Zuzana Koubová

Stodůlky, 10. 12. 2016, vnitřní pránajáma

Vedla: Zuzana Koubová

 

Všetkých vás vítam na dnešnej spoločnej meditácii. Pán Vacek sa zúčastní opäť tej druhej hodiny, ako sa už stalo zvykom. Prvú hodinu sa budeme venovať vnútornej pránajáme. Pre plný prospech z našich meditácií a seminárov je potrebné mať naštudované základné knihy, to sú: Základy jógy a mystiky, Královská jógaUčebnice átmavičáry. My sa tu stretávame preto, aby sme využili silu spoločnej meditácie a nie je čas na to vysvetľovať všetky informácie podrobne, preto je dobré si to naštudovať dopredu doma a tu už sa plne venovať meditácii.

Takže v kocke pre tých, ktorí sú tu noví, alebo pre pripomenutie: Správna technika spočíva hlavne v udržovaní správneho postoja, kedy sa odstraňovaním prekážok rozlišujeme do pozorujúceho vedomia, ktoré nie je ničím, čo pozoruje. Prekážky vyplavujeme touto očistnou technikou do vedomia tým, že postupne predýchame celé telo, všetky jeho energetické centrá a pránické kanály. To, čo sa nám vyplaví do vedomia a bráni nám v tom, aby sme sa v pozorovateli udržali a rozlišili sa od všetkého, čo sa vyplavuje, musíme nezaujatým pozorovaním rozpúšťať vo vedomí, alebo to ťahať nad hlavu do svetla, kde sa to samočinne rozpustí. Takýmto spôsobom postupne predýchame celé telo, každý podľa toho, ako to dokáže, buď pránou, svetlom alebo vedomím. Kto chce, a komu to už ide, kto má sušumnu viac prečistenú, môže vydychovať nad hlavu do svetla.

Začneme najdôležitejším centrom z hľadiska tela a to je duchovnné srdce, ktoré je na opačnej strane ako srdce fyzické. Je centrom vedomia, takže nádychom z nekonečna a výdychom opäť do nekonečna, naladení na božskú silu, ktorá nás čistí, s postojom: „Buď vůle tvá“ neprekážame jej v jej pôsobení, budeme predýchavať duchovné srdce.

Predýchame centrum nad hlavou, ktoré je druhým najdôležitejším duchovným centrom. Je centrom svetla, čo je prvá, ešte božská energia v prejave. Svetlo vzniká tak, že prána vystúpa, keď je sušumna zbavená prekážok, až nad hlavu, kde vytvára toto svetlo. Keď je svetla dostatok, postupne klesá dolu a vyplní celý priestor jemného tela a vytvára telo svetelné. Toto svetelné telo je dôležité pre zrod v božských úrovniach, preto usilujeme o jeho vytvorení a o to, aby sme to svetlo vytvorili a udržali a mali ho čo najviac. Svetlo je tiež energia, ktorá sa môže vyčerpať, preto je potrebné ho stále dopĺňať a byť bdelí, aby sme ho nepremrhali pri činnostiach vo svete.

Po čas celej pránajámy sa môžeme časťou pozornosti držať v jednom z týchto dvoch najvyšších centier, kde je energia najjemnejšia, najduchovnejšia a čerpať ju odtiaľ.

Začneme postupne predýchavať celé telo. Začneme dole pod nohami, kde sú energie najhrubšie a kde sa usadzujú najhrubšie nečistoty. Pokiaľ nám to robí problémy, môžeme zvýšiť účinky pránajámy tým, že predýchavanie spojíme s vhodnou mantrou. V Královské józe je ako najvhodnejšie uvedené opakovanie božího mena v tej samohláskovej podobe: I-E-O-U-A, ktoré tam necháme s nádychom a výdychom v tých jednotlivých centrách rozvibrovať, vlastne tým božím menom, a takto oživujeme v jednotlivých centrách pôsobenie božskej sily, ktorá to čistí.

Rovnako môžeme predýchavanie spojiť aj s láskou. Ako vieme, Boh je láska, takže to funguje na rovnakom principe. Je potrebné tam tu božskú silu dostať a nechať ju tam pôsobiť, aby sme všetky nečistoty dokázali vyplaviť a rozpustiť. Našou úlohou je sa s nimi nestotožňovať, v žiadnom prípade ich neprijímať za svoje, ale rozlišovať sa stále naspäť do pozorujúceho vedomia a z tohto postoja ich rozpúšťať, alebo ťahať nad hlavu, kde sa rozpustia vo svetle sami.

Postupne budeme predýchavať celé telo smerom oddola nahoru. Týmto spôsobom fungujú aj tie energetické centrá, že smerom oddola hore ovplyvňujú, od tých najhrubších až po tie najjemnejšie až duchovné úrovne. Podľa toho, ako sa budeme postupne čistiť, zistíme, že niektoré miesta, niektoré časti sa nám predýchavajú ľahšie, niektoré idú ťažšie. Vypestujeme si určitú citlivosť na to, že dokážeme sami na sebe rozlíšiť, kde potrebujeme viac zapracovať a kde to očistené už je. Našim cieľom je, aby sme v tom oživenom a očistenom, v tom čistou energiou nabitom stave, udržali telo stále. Preto musíme vyvinúť vetšie úsilie tam, kde to nejde, obzvlášť na začiatku a v tých spodných častiach, kde sú tie energie najhrubšie, a stále sa rozlišovať do pozorujúceho vedomia, ktoré sa s ničím nestotožňuje, ale všetko iba pozoruje.

Začneme predychávať nohy a ďalšie centrá a časti tela, ako budeme postupovať smerom hore, budeme k tomu pridávať a budeme sa snažiť ich v tom oživenom, očistenom stave udržať. Nepustíme ich hneď naspäť, ale naopak budeme sa to snažiť celé pozdvihnúť a udržať do toho čistejšieho stavu.

Predýchame chodidla.

Predýchame lýtka a holene.

Doma si celé telo a všetky energetické centrá a kanály môžete každý podľa vlastných potrieb rozdeliť a venovať tomu rozdílný čas. Tam, kde je to potreba, predýchavať dlhšie, kde to ide, kratšie. Tu toľko času nemáme a každý sme na tom inak, tak si to rozdelíme do takých vetších častí. Podstatou je, aby sme nič nevynechali, a keď predýchavame napríklad niektorú čakru, ta čakra je vždy stredom dýchania, ale predýchavame vždy celú príslušnú časť tela k tomu. Takže nič nevynechávame a predýchavame teraz lýtka a holene.

Stehna.

Prvá čakra.

Druhá čakra.

Tretia čakra.

Solar.

Štvrtá čakra.

Piata čakra.

Predýchame ruky v žehnacom geste. Nadychujeme špičkami prstov do piatej čakry a vydychujeme opačným smerom.

Pečate a celá dolná polovina hlavy.

Šiesta čakra.

Mozog a všetky jeho centrá.

Centrum nad hlavou. Celú nekonečnú oblasť svetla.

Duchovné srdce.

Predýchame průchod vysvobození, amrita nádí. Nadychujeme zo srdca nad hlavu a vydychujeme naspäť do srdca.

Dôležitý pokrok v očiste prichádza vtedy, keď máme sušumnu natoľko očistenú, že nám v nej prána začne prúdiť samovoľne nad hlavu. Tento pohyb môžeme cítiť, nazýva sa hadia sila a týmto pohybom prány nad hlavu dochádza k vytvárení duchovného svetla. Avšak sušumna nad hlavou nekončí, ale stáča sa do srdca, čo je znázornené napríklad na egyptských krížoch, ktoré majú hore ten oblúčik, ktorý sa stáča naspäť. Takže si ju teraz celú predýchame. Nadychujeme z jednotky sušumnou nad hlavu, tam ten prúd dychu otočíme a vydychneme oblúčikom predom, prednou dráhou do srdca.

* * *

Na záver tu máme pár informácií. Máte tam vystavené všetky knihy pana Vacka, ďalej duchovné skriptá, to sú tie preklady a diela, ktoré nebolo možné vydať knižne, tak sú tam vo forme skrípt. Nové sú tam CD a fotky duchovných majstrov na naladenie. To, že to tak je, neznamená, že to tak musí byť aj na budúce. Ak niečo nemáte alebo vám chýba, je dobré si to zaopatriť čo najskôr. Na budúce to už nemusí byť. Vyšla nová kniha: Jak být pánem svého osudu. Ešte sa poštou nerozosielala, takže ak si ju tu chcete odobrať, neplatiť poštovné a ste na seznamu trvalých odberateľov, dopredu to nahláste, aby sme vám ju potom druhýkrát zbytočne neposielali. Ďalej sú tu v predaji najnovšie skripta: Všichni známe své Já, své pravé Já, a kalendár na budúci rok, ktorého kúpením podporíte vydanie našej ďalšej knihy, teda knihy pána Vacka.

To je všetko, prestávka do štvrť.