Jdi na obsah Jdi na menu
 


Buď vůle tvá! Správná stezka lásky, bhakti jóga

5. 8. 2020

Jiří Vacek

Alespoň tak se často modlíme, ale co si představujeme pod Boží vůlí, je jeho působení ve světě, aby se stalo to či ono, co si my sami a ne Bůh přejeme.

Často při tom zaměňujeme svoji vůli nebo přání za dobré, ač nejsou božské, ale naše.

Boží vůle je však ve svém základě něco jiného. Bůh je láska a proto i láska je jeho pravou a nejvyšší vůlí, která má stále vládnout.

Proto buďme jako On - láskou a milujme stále a vše. Když bude všude vládnout láska jako Bůh i jako jeho vůle, bude vše opravdu dobré, správné a spásné.

Kdo chce proto plnit Boží vůli, ať se stane láskou, jako jí je Bůh a tím se jeho vůle sjednotí s vůlí boží a zbyde jediná vůle, ta božská.

Pokud se láska pro nás nestane vůlí boží, je veškeré hledání boží vůle, co máme dělat a co nikoliv, zcela marné. Nic, ani nejlepší skutky bez lásky nic nejsou ani neplatí.

Věnujme se proto na prvém místě lásce a učme se stále milovat, jako miluje stále Bůh.

Je to tak prosté a jednoduché. Nalaďme v sobě stav lásky a vysílejme jej v klidu meditace i uprostřed světa. Jen tak se může plnit boží vůle, která je láskou. Nerozlišujme, koho či co milovat a co nikoliv, ale milujme. Jen tak může zvítězit opravdu láska i její pravda.

Vše ostatní jsou jen prázdná a neúčinná slova.

V tomto světle pravdy o lásce je také zřejmé, co je stezka lásky, bhakti jóga. Je stezkou lásky od začátku až do konce, kdy zůstane jen sama láska.

Všelijaké jiné uctívání může být dobré, pokud ovšem nevyvolává nepřátelství k těm, kteří uctívají jinak než my, ale nejvyšší meditací to není.

Nejvyšší meditace, která je i  plněním boží vůle, je trvalá božská láska bez hranic a mezí, která vše mění v samu sebe - v lásku.

Milujme lásku, žijme lásku, buďme láskou a vše bude dobré, protože vše bude jen boží vůlí, to jest láskou.

V tomto smyslu plně platí, že veškerá neláska, natož nepřátelství jsou pravým opakem Boha. Není na rozdíl od lásky námi, proto ji musíme rozpustit a tak se jí zbavit.

Jestliže někdo horuje pro svou pravdu tak, že vše jiného nenávidí a ještě se tím chlubí, je v moci protipólu Boha a proto ničím dobrým.

Nejvyšší pravdou a proto i Bohem je sama láska, která nerozlišuje. Božská láska nepotřebuje důvody ani odůvodnění, protože je sama o sobě nejvyšším důvodem, jak ví každý, kdo ji žije. Je i sama sobě odměnou.