Jdi na obsah Jdi na menu
 


Časoprostorová prodleva

30. 6. 2018

Jiří Vacek

Rolník ví, že aby sklízel, musí nejprve sázet a sít, protože bez příčiny není následku. Když zaseje, často se dlouho nic neděje, soudě podle toho, že zevně není nic vidět. V zemi, která byla oseta, však probíhá klíčení, které zevně není vidět, ale bez kterého by se nad zemí v náležité době neobjevily vzklíčené rostliny.

Obdobně je tomu s našimi prosbami, modlitbami a vyplňováním našich přání. Nejprve se zdá, že nejsme Bohem slyšeni a mnozí jsou proto přesvědčeni, že naše obracení se k Bohu je neúčinné. Ztrácí proto víru v moc meditace a modlitby k Bohu v přesvědčení o neúčinnosti našeho obracení se k Bohu a proto opouští modlitby a meditace v přesvědčení o jejich neúčinnosti. I sama jejich víra v Boha a v jeho pomoc bývá oslabena až ztracena.

To je velká škoda a nevědomost. Kdyby rolník ztratil víru ve smysl svého hospodaření, protože jeho výsledky nejsou hned vidět a přestal pracovat na svých polích, nikdy by nic nesklidil a zemřel by hlady a s ním i jeho rodina.

Tak jako rolník nikdy nesklízí hned, co seje, naše meditace a modlitby potřebují čas, než se počnou naplňovat a nést své ovoce.

Zákon příčiny a následku však platí vždy a každá i krátká snaha, krok na cestě k Bohu vždy nese své výsledky a čím víc se snažíme – meditujeme a modlíme, tím výraznější jsou výsledky našich snah a tím dříve se i dostavují.

Bohužel pod vlivem přesvědčení, že Bůh nás nevyslýchá, která je ve skutečnosti projevem nevíry v Boha, která je široce rozšířena, mnozí přestávají vlivem časoprostorové prodlevy věřit v pomoc boží. Když o ni žádáme s vírou, že jsme slyšeni, bude nám vždy pomoženo.

Ježíš dobře znal pravdu o síle našich meditací a modliteb i to, že jejich vyslyšení vyžaduje čas ke svému naplnění. Příměr vdovy, která prosila soudce o spravedlnost dnem i nocí, dokud nebyla vyslyšena, je toho důkazem.

Proto Ježíš toto podobenství uváděl, abychom nepřestali v obracení se k Bohu s prosbami o pomoc, dokud se nezačne naplňovat a to s vírou a důvěrou, že jsme Bohem vždy slyšeni a vyslýcháni, až se naplní správný čas.

Podobenství také ukazuje bibli ve správném světle. Je praktickou příručkou duchovního života pro ty, kteří jsou na stezce k Bohu.

Naplnění našich proseb někdy vyžaduje značnou změnu prostředí, ve kterém žijeme i nás samých. Aby tato změna mohla nastat, je k tomu zapotřebí času i změna prostředí. Proto se naše přání a modlitby naplňují s časoprostorovou prodlevou.

Samozřejmě není také vůbec jedno, kolik času věnujeme našemu obracení se k Bohu o pomoc a s jakou silou našeho soustředění tak činíme. Je zřejmé, že i my sami musíme k naplnění našich proseb svým myšlením i konáním přispět.

Právě zde platí, že „správná víra hory přenáší“ i odstraňuje překážky naplnění našich přání.

Nenechme se proto nikdy odradit od obracení se k Bohu o pomoc, ale naopak věřme, že budeme vyslyšeni a víc, že již jsme slyšeni, což platí vždy.

Pojistka: „Buď vůle tvá a nikoliv má“, je velmi moudrá, abychom neprosili o nic, co by nám škodilo.

Jelikož Bůh je jediné pravé a trvalé Dobro, jaké existuje, je nejlépe prosit o Boha samotného. V něm nalezneme naplnění všeho, co potřebujeme.