Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cesta k jednotě

16. 12. 2015

Jiří Vacek

Annamalai Swami nám radí: „Odporujte omezujícím myšlenkám, ale pěstujte takové, jako že vše je mnou, každý je mnou. Všechna zvířata a všechny věci jsou mnou“.

Jinde naproti tomu říká, že máme rozlišovat: nejsem tělo, mysl, špatnou společnost a myšlenky. Máme se vyhýbat jakémukoliv klamnému ztotožňování.

Na prvý pohled si obě rady odporují, pokud je vezmeme doslova. Není důvod se ztotožňovat se zvířaty, když se nesmíme ztotožňovat ani se svým tělem. Máme však udržovat vědomí jednoty. Nikoliv tak, že se vžíváme do těl druhých lidí nebo dokonce zvířat. Jednota není zevní totožností těl osob a zvířat. Není totožností všeho se vším, ale rozlišenou jednotou. Jejím základem je neprojevené vědomí Já jsem, které v sobě obsahuje veškeré stvořené světy i jejich obyvatele a také je proniká. Této rozlišené jednoty stvoření a nerozlišené jednoty vše spojujícího základu vědomí si máme být vědomi.

Na této cestě k jednotě je na jejím začátku důležitější správné rozlišování než pouhé pěstování myšlenky „jsem vším“. Dokud jsem egem, ztotožněn s tělem a s myslí a pln odstředivých sil mysli, silné přesvědčení „vše je jedno“ snadno může zakrýt potřebu rozpouštění veškeré nepravé totožnosti a překážek.

„Je-li vše jedno, nemusím o nic usilovat ani rozlišovat a provádět očistu“, je velký klam a nevědomost. Koho se zmocní, tomu zabrání pravou jednotu nalézt. Ta není v mysli a v jejích přesvědčeních, ale ve vědomí Já jsem.

Pravá jednota je také vnitřní a nikoliv zevní. Tělesné oči ji nemohou vidět. Nespočívá ve zmizení zevního světa předmětů a bytostí, v jejich rozplynutí. Je vnitřním duchovním pohledem vše pronikajícího a v sobě vše obsahujícího vědomí Já jsem. Je možné ji dosáhnout pouze v pohledu tohoto vědomí a nikoliv jinak.

Ten, kdo žije vědomí Já jsem, když obrátí pozornost k předmětům a bytostem světa, si vědomím Já jsem, které zakouší, uvědomuje totéž vědomí v nich a navíc, že veškeré stvoření se v něm i nachází. Uvědomuje si současně svět i neomezený prostor vědomí Já jsem, ve kterém se nachází. To je jednota ve světě v jeho rozlišení.

Absolutní jednota je jen v neprojeveném vědomí Já jsem.