Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co je uvědomění Já

5. 5. 2020

Jiří Vacek

Tak jako se běžně ve své nevědomosti ztotožňujeme s naším tělem, tak stejně, ale vědomě musíme být ztotožněni s naším pravým Já, které je vědomí Já jsem, zkušenost naší sebe si vědomé existence.

Poznání Já je uvědomění se jako sebe si vědomé vědomí Já jsem, kterým jsme stále a nemůžeme jím nebýt. K jeho poznání postačí správné nasměrování vědomí z těla, kterým nejsme, na vědomí Já, kterým jsme, v pochopení, že poznání Sebe se dosahuje správným namířením pozornosti na vědomí, kterým si uvědomujeme svět, své tělo i své city a myšlenky. Tím samým vědomím, kterým si toto vše uvědomujeme, si uvědomujeme sebe, své Já jsem, pokud jeho pozornost odvrátíme od všeho stvořeného, co má tvar a existenci v čase a v prostoru a namíříme ji na Sebe, na vědomí, kterým si toto vše uvědomujeme.

Já není nic stvořeného, co pozorujeme, ale my, vědomí, kterým si vše uvědomujeme a pozorujeme hlavně Sebe.

K tomu, aby se nám tak přesunutí pozornosti zdařilo, musíme pevně vědět:

Já jsem pravé Já, vědomí sebe a to stále i právě teď. Jeho nalezení není jeho vytvořením, ale uvědoměním tím samým vědomím, kterým své Já hledáme.

Proto nemůžeme Já nikdy nalézt, pokud je hledáme mimo sebe a v čase.

Poznání Já není záležitostí času, ale správného namíření pozornosti na vědomí, kterým stále jsme, zde a právě teď v tuto chvíli.

To vše je obsaženo v pravém božím jménu „Já jsem ten, který JSEM“, „Já jsem vědomí Já jsem“, stále přítomné, nestvořené, beztvaré, ale zcela si vědomé vědomí vlastní existence.

To, co ví „Já jsem“, je Bůh v nás, božské vědomí vědomé si všeho a hlavně sebe sama.

Vše, co je třeba, je ryzí vědomí sama Sebe, svého Bytí v ohnisku naší existence.

Soustředění na uvědomění pravdy a její okamžité uskutečňování, to jest správné namíření pozornosti na to sebe si vědomé vědomí v nás, co jsme my sami, je vše potřebné.

Dosažení Já je pochopení toho, že není co dosahovat, protože Já již jsme a nemůžeme nebýt.

Co chybí, je pozornost obrácená plně na to vědomí v nás, co ví Já jsem.

Jinak řečeno: poznání Sebe je obrácením pozornosti na vědomí, kterým jsme a zůstat v tomto vědomí Sebe stále.

Není nic důležitějšího, než spočívat v jasném vědomí Já jsem s pochopením jeho významu.

Překážka uvědomění sebe je nesprávné soustředění pozornosti toho, co jsme, na to, co nejsme.

Jediné účinné řešení je zrušit nesprávné soustředění pozornosti našeho Já, které hledáme, na ne-já, které nejsme a upření pozornosti na naše pravé Já, které ví a současně si je vědomé Já jsem.

V tom, abychom tak učinili, nám nebrání nic než my sami, přesně řečeno nesprávné namíření pozornosti našeho hledaného a pravého Já.

Spočinutí pozornosti vědomí Já jsem je všemocné!