Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co se soustřeďuje, je vždy důležitější než to, nač se soustřeďuje

26. 6. 2023

Jiří Vacek

To, co se soustřeďuje, medituje, kontempluje, je vědomí Já jsem, Bůh v nás a proto není nic důležitější než ono.

Proto je rozhodující vědět, že podstatou každé meditace, soustředění je působení oživující a posilující moci vědomí. Nač se soustřeďujeme, tomu svou pozorností moc vědomí přivádíme a proto i posilujeme.

Nezapomínejme nikdy, že platí i opak: čemu pozornost nevěnujeme, tomu nepřivádíme moc vědomí, a proto to slábne, až dokonce pro nás přestává existovat.

Tento zákon platí pro nás i ve vztahu k Bohu. Pokud mu nevěnujeme pozornost jako našemu vědomí Já jsem, jeho uvědomování v nás slábne a často vede až k úplné nevíře v jeho samotnou existenci.

Výhradní pozornost věnovaná zevnímu světu vyvolává naopak nesprávné přesvědčení o jeho existenci nezávislé na vědomí.

Proto vždy a na prvém místě má v nás převažovat stav, ve kterém větší část naší pozornosti trvale spočívá v ryzím vědomí Já jsem. V něm máme být neochvějně stále zakotveni jako v božském základu naší bytosti, který je naším vědomým božským životem.

V tomto smyslu vše předmětné, nač se soustřeďujeme, je druhotné, což platí i o naší představě Boha. Bůh je v nás přítomen jako vědomí Já jsem a pokud se místo na toto vědomí soustřeďujeme na naši představu Boha, je to nesprávné a dokonce škodlivé.

Právě našim soustředěním na naše nesprávné představy Boha je posilujeme a ty nám pak brání v jeho poznání takového, jaký opravdu je.

Nač se vědomí soustřeďuje je proto ve světle zákona moci pozornosti vědomí druhotné. Výsledky soustředění jsou vždy dány velikostí vynaložené pozornosti a jejím trváním. Jsou však také zeslabovány, pokud tuto pozornost předmětu soustředění nevěnujeme. Tím je oslabujeme.

Odtud pramení požadavek trvalého soustředění na Boha a také nutnost vědomého řízení pozornosti našeho vědomí. Její zaměření určuje, čemu věnujeme jeho – naši sílu: zda silám dostředivým či odstředivým a tak určujeme svůj osud zevní i duchovní.

Výběr předmětu soustředění rozhoduje o tom, v čem a jak se moc vědomí projeví. Výsledek je vždy dán soustředěnou mocí vědomí a nikoliv předmětem soustředění, což platí například i pro meditaci na čakry. Ty jsou pouze nástrojem, prostředníkem působení vědomí, polem, oblastí, ve které moc vědomí působí. Samy o sobě moc nemají. Sílu pro své působení získávají ze soustředění vědomí na ně.

Moc vědomí svým soustředěním tak může posilovat a také skutečně posiluje naše zlé a odstředivé sklony. Kdo se například vyžívá v nenávisti, pýše, závisti, ve hněvu a podobně, tak se na ně nevědomě soustřeďuje. Tím je posiluje úměrně tomu, jak se těmto pro duchovní život smrtelným prohřeškům poddává a jak dlouho je chová.

I átmavičára jako soustředění na naše vědomí se – její výsledky – řídí zákonem moci vědomí. Čím usilovněji se v ní soustřeďujeme na jeho nalezení a později na jeho uvědomování a čím déle tak činíme, tím je naše prožívání se ve vědomí silnější.

Výsledky átmavičáry naopak stejná oživující a posilující moc vědomí ruší, pokud se ztotožňujeme s naším tělem a s myslí neboli egem. Ztotožnění s nimi je nejvyšším stupněm soustředění vědomí. V něm se vědomí stává tím, co si uvědomuje.

Proto je stejně důležité:

1) Provádění átmavičáry, která naše pravé Já, vědomí objevuje a posiluje.

2) Odnímání pozornosti vědomí egu a rozpouštění vazeb k nebožskému světu.

Moc pozornosti vědomí opravdu ovládá vše, celý náš osud i život. Kdo ji vědomě řídí, řídí a přímo vytváří i svůj osud.

Při posuzování výsledků této praxe je vždy nutné zvážit i:

1) Naši karmu, která není ničím jiným než směsí dostředivých a odstředivých sil, které jsme vytvořili.

2) Stav duchovní čistoty naší mysli.

Působení těchto dvou sil často vysvětluje, proč přes naše velké meditační úsilí se jeho výsledky – někdy jen zdánlivě, zdají být malé.